Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:24, luni, 25 martie, 2024

Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir, adresat Prot. Victor Plămădeală, cu ocazia aniversării celor 50 de ani de la naștere

Cu prilejul aniversării a 50 de ani din ziua nașterii, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a adresat un mesaj de felicitare, Protoiereului Victor Plămădeală, paroh al bisericii „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din s. Băhrineşti, r. Florești, inspector pentru religie și învățământ în cadrul protopiatului Florești.

Preacucernice părinte Victor,

Astăzi, când prin voia şi prin binecuvântarea lui Dumnezeu aţi ajuns la frumosul jubileu de 50 de ani din ziua nașterii, venim să Vă adresăm cele mai sincere şi mai călduroase felicitări şi urări de bine, nădăjduind cordial că şi de acum înainte, Bunul şi Dreptul Mântuitor Vă va întări şi Vă va îndruma încă mulţi ani sănătoşi să slujiți cu înţelepciune şi pace Biserica Sa și enoriașii Parohiei Băhrinești.

În zi de sărbătoare, ne îndreptăm rugăciunile şi gândurile noastre cele mai alese către Sfinția Voastră, dorindu-Vă ca şi în continuare să munciți cu aceiaşi râvnă pentru binele şi mărirea Bisericii Drept-măritoare, asemenea frumoșilor ani pe care i-aţi trăit până în prezent, ani ce au fost întru totul închinaţi la Altarul Domnului – prin nevoinţă, speranţă şi dragoste faţă de semeni.

Ne rugăm Domnului Hristos, „Mai marele Păstorilor” (I Petru 5, 4), să Vă dăruiască sănătate, pace și bucurie, ca să puteți aduce mângâiere și curaj, hrană duhovnicească și sens vieții, har și binecuvântare tuturor celor însetați de Cuvântul lui Hristos.

Întru mulți și binecuvântați ani!

Cu părintească binecuvântare,

†  VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE