Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:08, joi, 28 septembrie, 2023

Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir adresat prot. Victor Mihalaș, parohul bisericii „Buna Vestire” din Chișinău, cu prilejul aniversării a 60 ani de viață pământească și 35 ani de slujire sacerdotală


Joi, 28 septembrie 2023, ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, a adresat protoiereului mitrofor Victor Mihalaș, parohul bisericii „Buna Vestire” din mun. Chișinău, un mesaj de felicitare сu prilеjul
 celebrării zilei de naștere:

Preacucernicia Voastră,

Cu ocazia aniversării celor 60 ani de viață pământească și 35 ani de slujire la Altarul Domnului, Vă adresăm cele mai sincere și alese felicitări dorindu-Vă să rămâneți și în continuare acel slujitor demn, corect și smerit, pe care am reușit să-l cunoaștem de-a lungul timpului.

Ați readus frumusețea și faima de odinioară a bisericii „Bunavestire” din Chișinău, unul din cele mai vechi locașuri de închinare din capitala țării și v-ați remarcat ca pilduitor slujitor și profesor emerit al Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova.

Pe parcursul activității dvs în cadrul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, v-ați recomandat drept un preot înțelept, un teolog erudit și un om întotdeauna gata să ajute celor aflați în nevoi și suferințe.

Prin aceste calități ale sale ați câștigat respectul confraților slujitori și al enoriașilor, cărora ne alăturăm și noi, rugându-ne Bunului Dumnezeu Să vă înzestreze și în continuare cu credinţă nestrămutată, răbdare și voință pentru a lucra mai departe cu dragoste, înțelepciune și cumpătare în via Domnului.

Fie ca sfintele bucurii tainice ale lucrării în slujba Cuvantului lui Dumnezeu, pe care ați arătat-o pe parcursul vieții, să se pogoare în sufletul și în viața Sfinției Voastre, dăruindu-Vă roade alese și binecuvântate.

 

Cu gânduri alese și arhierești binecuvântări,

 † VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE