Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

10:27, vineri, 30 aprilie, 2021

Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir adresat Prot. mitr. Veaceslav Șpac, cu prilejul aniversării a 65 de ani de viață

Vineri, 30 aprilie 2021, Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, a adresat Protoiereului mitrofor Veaceslav Șpac, un mesaj de felicitare сu prilеjul aniversării zilei de naștere, în care se menționează:

Preacucernice Părinte Veaceslav,

În zi de sărbătoare, Vă aducem sincere și cordiale felicitări cu prilejul aniversării a 65 de ani parcurși în această viață pământească, însoțite de urări de bine, urându-Vă să aveți parte și de acum înainte de ani sănătoși, toți închinați muncii pe ogorul Domnului și îndrumării credincioșilor spre căpătarea vieții veșnice.

Cu multă osteneală şi zel misionar ați desfășurat o bogată activitate pastoral-liturgică şi administrativ-bisericească, slujind „cu timp şi fără timp” Biserica lui Hristos. Astfel, am reușit să ne convingem de cumsecădenia Dvs şi dragostea pe care o aveţi pentru Sfânta noastră Biserică Ortodoxă.

În ultimul deceniu V-ați aflat liniștea duhovnicească la Sfânta Mănăstire Condrița din apropierea Capitalei, unde V-ați consacrat întru totul lucrărilor de renovare, astfel încât astăzi, străvechea vatră monahală Condrița a îmbrăcat haina de nuntă și podoabă de altă dată.

Fie ca și mai departe să Vă caracterizeze aceiași chibzuință, înțelepciune, onestitate și dragoste de cele sfinte, iar exemplul dat de Preacucernicia Voastră, să fie demn de urmat atât de confrații slujitori, precum și de numeroșii fii și fiice duhovnicești.

Rugându-ne Mântuitorului să Vă ocrotească şi să Vă întărească, Vă urăm un sincer La mulţi și binecuvântați ani!

Cu gânduri alese și arhierești binecuvântări,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI A ÎNTREGII MOLDOVE