Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

13:29, vineri, 2 iunie, 2023

Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir adresat prot. mitr. Serghei Boldirescu, cu prilejul aniversării zilei de naștere

Preacucernice părinte Serghei,

În această zi, când prin binecuvântarea lui Dumnezeu aţi ajuns la frumosul popas aniversar, 40 de ani de viață pământească și 20 de ani de preoție, Vă adresăm sincere felicitări și urări de bine, nădăjduind că Mântuitorul Hristos Vă va întări şi Vă va îndruma încă mulţi ani întru slujirea cu ințelepciune Bisericii Sale.

Ne îndreptăm rugăciunile noastre către Bunul Dumnezeu ca să binecuvânteze truda pe care o depuneți cu atâta dragoste și dăruire de sine pentru binele și propășirea Bisericii Ortodoxe din Moldova, atât prin slujirea preoțească, cât și prin înfăptuirea și realizarea numeroaselor activități educaționale, culturale în rândul tinerilor și a celor social filantropice.

Încredințându-Vă de susținerea și prețuirea noastră, Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască sănătate, putere și aceeaşi dragoste şi râvnă sfântă pentru Biserică, călăuzindu-Vă mereu pașii în realizarea lucrurilor frumoase și mântuitoare.

 Întru mulți și binecuvântați ani!

Cu părintească binecuvântare,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE