Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

7:08, vineri, 27 septembrie, 2019

Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir adresat ÎPS Sava, Arhiepiscop de Tiraspol și Dubăsari, cu prilejul aniversării zilei de naștere

Vineri, 14 / 27 septembrie  2019,  când este sărbătorită Înălțarea Sfintei Cruci, Înaltpreasfințitul Sava, Arhiepiscop de Tiraspol și Dubăsari își sărbătorește ziua de naștere. Cu acest prilej, în această zi aniversară, Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova, i-a adresat  un mesaj de  felicitare:

Înaltpreasfinția Voastră,

Dragă confrate întru Hristos,

Cu prilejul aniversării a 61 de ani din ziua nașterii acceptați sincerele noastre felicitări în legătură cu acest popas aniversar, împreună cu urările de bună sănătate, putere a forțelor și vioiciune a duhului.

Cu pronia preaînțeleaptă a Creatorului lumii, pe parcursul vieții Dumneavoastră ați îndeplinit diverse ascultări bisericești, recomandându-Vă drept un vrednic slujitor în Via Domnului. Actualmente păstoriți credincioșii din Arhiepiscopia de Tiraspol și Dubăsari, aducându-vă obolul în dezvoltarea vieții eclesiale, săvârșiți servicii divine, participați în multe acțiuni de ordin bisericesc și social.

Pentru mijlocirea Preacuratei Fecioare Născătoare de Dumnezeu și a ocrotitorului Dumneavoastră ceresc – Sfântului Sava de Storojevsc să vă împlinească Atotputernicul Dumnezeu cu darurile Duhului Sfânt, ajutându-vă și pe viitor în slujirea arhipăstorească.

Nădjduim că şi de acum înainte, veţi munci cu aceiaşi osârdie şi dăruire pentru înflorirea şi prosperarea duhovnicească a Eparhiei pe care cu cinste o conduceţi şi pentru binele şi propășirea întregii Biserici Ortodoxe din Moldova.

Cu dragoste întru Hristos,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE