Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

8:05, duminică, 28 august, 2022

Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir adresat ÎPS Petru, Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni cu prilejul aniversării a 30 ani de slujire la Sf. Prestol

Înaltpreasfinției Sale,

Înaltpreasfințitului PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni

 

Înaltpreasfinția Voastră,

Cu ocazia aniversării a treizeci de ani de slujire la Sfântul Prestol, dorim să Vă urăm cele mai sincere și cordiale felicitări, pentru toți acești binecuvântați ani închinați slujirii Atotțiitorului Dumnezeu.

Timp de trei decenii ați slujit „cu timp și fără timp” nu numai Bisericii noastre drept-măritoare, dar și credincioșilor, activând sârguincios pe plan pastoral-misionar-filantropic, teologic și științific, dar și administrativ-gospodăresc.

În acest răstimp, V-ați recomandat ca un neobosit truditor în Via Domnului, muncind cu dragoste și dedicație pentru propășirea Bisericii Ortodoxe din Moldova și pentru luminarea creștinilor binecredincioși din de Dumnezeu păzită țara noastră.

Ca o mărturie a eforturilor pe care le-ați depus de-a lungul timpului, stau respectul și prețuirea de care vă bucurați din partea confraților slujitori și a numeroșilor credincioși ce v-au fost încredințați spre păstorire.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu să Vă întărească și să Vă binecuvinteze cu darurile Sale cele bogate, pentru ca și mai departe să fiți îndrumător vrednic al poporului și sprijin de nădejde pentru Biserica lui Hristos.

Cu părintească binecuvântare și frățească dragoste în Hristos,

 VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE