Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

8:03, joi, 18 august, 2022

Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir, adresat ÎPS Marchel, Arhiepiscop de Bălți și Fălești, cu ocazia aniversării zilei de naștere

Cu ocazia aniversării a 63 de ani din ziua nașterii, Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove a adresat Înaltpreasfințitului Marchel, Arhiepiscop de Bălți și Fălești, un mesaj de felicitare, în care se menționează:  

„Înaltpreasfinția Voastră, în zi de sărbătoare, ne îndreptăm către Dumneavoastră cele mai luminoase gânduri și cele mai sincere urări de bine.

Sfintele bucurii tainice ale lucrării pentru Dumnezeu și pentru oameni, împlinite în slujirea arhierească responsabilă și jertfelnică pe care o arătați, să se pogoare în sufletul și viața Înaltpreasfinției Voastre dăruindu-Vă roade alese și binecuvântate!

Fie ca Dumnezeu, în nemărginita Sa bunătate, să Vă întărească spre a fi încă mulți ani înainte păstor vrednic și neobosit pentru numeroasa turmă ce o aveți sub oblăduire, iar pe parcursul întregii vieți pământești să fiți însoțiți de rugăciunile Maicii Domnului și ale tuturor sfinților, întru deplină veselie duhovnicească și ferire de ispite.”

Cu arhierești binecuvântări,

† VLADIMIR

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE