Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

4:17, joi, 1 februarie, 2024

Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir adresat Ieromonahului Macarie (Crudu), decanul Facultății de Teologie din cadrul ATOM, cu ocazia zilei de naștere

Cu prilejul celei de a 33-a aniversări din ziua nașterii dar și prăznuirea protectorului ceresc, pe Sf. Cuv. Macarie cel Mare (+390), adresăm cuviosului părinte ieromonah Macarie (Serghei Crudu), decanul Facultății de Teologie din cadrul ATOM și președinte al Sectorului Sinodal Activitate Socială și Caritate, sincerele noastre felicitări și urări de bine, bucurii și împliniri duhovnicești.

Cuvioase părinte Macarie,

Vă aducem sincerele noastre felicitări și urări de bine cu acest binecuvântat prilej – aniversarea a 33 de ani de viață pământească.

De câțiva ani, V-ați dedicat activitatea în cadrul Sectorului Sinodal Activitate Socială și Caritate a BOM, iar mai nou și ca decan al Facultății de Teologie arătându-Vă a fi un om vrednic și harnic, câștigând astfel respectul și aprecierea colegilor și a tuturor celor care Vă cunosc și pe care îi cunoașteți.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Dăruitorul vieţii şi al tuturor binefacerilor, să Vă dăruiască și în continuare ajutorul Său sfânt în toată lucrarea și ascultările încredințate.

Asigurându-Vă de respectul și aprecierea noastră, Vă urăm la mulți și binecuvântați ani!

Cu arhierești binecuvântări,

†  VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE