Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:46, marți, 25 mai, 2021

Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir adresat domnului Vladimir Voronin, Ex-Președinte al Republicii Moldova, la cea de-a 80-a aniversare

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, ÎPS Mitropolit Vladimir, a adresat un mesaj de felicitare Dlui Vladimir Voronin, Ex-Președinte al Republicii Moldova, cu prilejul celebrării celei de-a 80-a aniversare:

Stimate domnule Președinte,

Cu o deosebită bucurie, Vă adresez alese felicitări și urări de bine și sănătate cu prilejul aniversării frumoasei și venerabilei vârste de 80 de ani de la naștere.

Vă suntem deplin recunoscători pentru jertfa și munca asiduă depusă întru slava Bisericii lui Hristos. Exigența, cunoașterea, priceperea, mărinimia, voința, smerenia, puterea de înțelegere, cunoaștere și creație, sunt doar câteva din desăvârșitele calități intelectuale excepționale ale Dumneavoastră cu care V-a înzestrat frumos Bunul Dumnezeu și care Vă însoțesc pe parcursul vieții.

Pe lângă faptul că sunteți o cunoscută persoană publică importantă din istoria statului nostru, Vă cunoaștem și un râvnitor fiu al Bisericii noastre Drept-măritoare cu o finețe sufletească extraordinară.

La acest onorabil popas aniversar – omagierea celor 80 de ani din ziua nașterii Dumneavoastră, Vă exprim sinceră recunoștință și alese mulțumiri pentru aportul considerabil îndreptat spre împodobirea Catedralei Mitropolitane, reconstrucția Mănăstirii Curchi, Mănăstirii Căpriana şi ale multor altor sfinte lăcașe din întreg cuprinsul ţării, fapte cu caracter filantropic şi social, care au fost realizate pe parcursul mandatului de Președinte al Domniei Voastre, lucrări de suflet pentru Biserică și Neam, prin care ați devenit unul dintre ctitorii de seamă ai Bisericii Ortodoxe, pururi pomenit în sfintele noastre rugăciuni.

La popas jubiliar, considerăm potrivit să Vă acordăm înalta distincție bisericească – Ordinul „Sf. Ierarh Gavriil Bănulescu-Bodoni” de gradul I.

Bunul Dumnezeu să Vă răsplătească jertfa cu belșug de bucurii și de mulțumiri statornice!

 

La mulți și binecuvântați ani, stimate domnule Președinte!

Cu arhierești binecuvântări 

† VLADIMIR

MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE