Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

2:00, vineri, 17 ianuarie, 2020

Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir adresat Dlui Mircea Snegur, Ex-Președinte al Republicii Moldova, la cea de-a 80-a aniversare – Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove

Întâistătătorul BOM, ÎPS Mitropolit Vladimir, a adresat un mesaj de felicitare Dlui Mircea Snegur, Ex-Președinte al Republicii Moldova,  cu prilejul celebrării celei de-a 80-a aniversare:

Multstimate Domnule Președinte,

Cu o deosebită plăcere și profundă recunoștință Vă adresez alese felicitări și urări de bine și sănătate cu prilejul aniversării frumoasei și venerabilei vârste de 80 de ani de la naștere.

Vă suntem deplin recunoscători pentru jertfa și munca asiduă depusă întru slava Bisericii lui Hristos. Exigența, cunoașterea, priceperea, mărinimia, voința, smerenia, puterea de înțelegere, cunoaștere și creație, sunt doar câteva din desăvârșitele calități intelectuale excepționale ale Dumneavoastră cu care V-a înzestrat frumos Bunul Dumnezeu și care Vă însoțesc pe parcursul vieții.

Pe lângă faptul că sunteți o cunoscută persoană publică importantă din istoria statului nostru, Vă cunoaștem și un râvnitor fiu al Bisericii noastre Drept-măritoare cu o finețe sufletească extraordinară.

La acest onorabil popas aniversar – omagierea celor 80 de ani din ziua nașterii Dumneavoastră, Vă exprim sinceră recunoștință și alese mulțumiri pentru aportul considerabil pe care l-ați adus la refacerea și împodobirea sfintelor noastre locașuri și mănăstiri, devenind astfel unul dintre ctitorii și binefăcătorii Bisericii Ortodoxe, pururi pomenit în sfintele noastre rugăciuni.

Bunul Dumnezeu să Vă răsplătească jertfa cu belșug de bucurii și de mulțumiri statornice!

 

La mulți și fericiți ani, Multstimate Domnule Președinte!

Cu arhierești binecuvântări și aleasă prețuire,

† VLADIMIR

MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE