Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

13:14, marți, 1 martie, 2022

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova, la aniversarea a 85 de ani de viaţă a Domnului Academician Eugen Doga

Marți, 1 martie, Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova a transmis un mesaj de felicitare la aniversarea a 85 de ani de viaţă a Domnului Academician Eugen Doga.

Aniversarea împlinirii a 85 de ani de viaţă a Excelenței Voastre, este o mărturie a unei bogate misiuni desfășurate în slujba promovării culturii, în special, muzicii, spiritualității şi demnității naţionale.

Cu acest deosebit prilej, multstimate maestre Vă adresez cele mai sincere urări de bine, de sănătate și viață binecuvântată în lumina credinței.

Opera Dumneavoastră cucerește prin sinceritatea emoției, prin sublimul sentimentului, fiind îndreptată asupra sensurilor profunde ale umanității.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Dăruitorul vieții şi al tuturor binefacerilor, să Vă dăruiască ajutorul Său sfânt în toată lucrarea de promovare a culturii noastre naționale.

Întru mulți şi fericiți ani!

Cu aleasă preţuire şi binecuvântare,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE