Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

2:00, duminică, 22 martie, 2020

Mesajul de felicitare al Înalptreasfințitului Mitropolit Vladimir adresat Precuvioasei Maici Parascheva (Gușan), Stareța Sfintei Mănăstiri Japca, cu prilejul aniversării celor 40 de ani de la naștere – Mitropolia Chişinăului şi a Întregii

Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului şi al întregii Moldove a felicitat-o pe Stareța Sfintei Mănăstiri Japca, Egumena Parascheva (Gușan) cu ocazia aniversării a 40 de ani din ziua naşterii.

Preacuvioasă Maică Stareță Parascheva,

Astăzi, când Bunul Dumnezeu V-a învrednicit de a adăuga a patruzecea petală la buchetul vieții, Vă aducem urările noastre de bine și de alese roade duhovnicești.

Nădăjduim că și de acum înainte, cu aceiași râvnă și dăruire veți continua să vegheați și să munciți pentru întărirea credinței și luminarea poporului drept-măritor.

Dragostea Preacuvioșiei voastre pentru cele sfinte se materializează prin revigorarea vieții monahale în mănăstirea Japca, streveche vatră monastică, pe care V-am încredințat-o spre a o conduce.

Fie ca Hristos Domnul, prin milostivirea Lui nemărginită, să Vă fie scut de nădejde, precum și Lumină nestinsă în toate clipele vieții.

Să ne trăiți întru mulți și binecuvântați ani!

Cu arhierești binecuvântări,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE