Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

23:40, luni, 28 octombrie, 2019

Mesajul de felicitare al Înalptreasfințitului Mitropolit Vladimir adresat Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, cu prilejul celebrării celor 52 de ani de la naștere

Preasfinţitul Părinte Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, împlineşte marți 29 octombrie 2019, 52 de ani. Cu acest prilej, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, ÎPS Mitropolit Vladimir i-a adresat Preasfinţiei Sale un mesaj de felicitare pe care îl redăm în cele ce urmează:

Preasfinţiei Sale,

Preasfinţitului Părinte Petru,

Episcop de Ungheni și Nisporeni

Preasfinţia Voastră,

Cu prilejul aniversării a 52 de ani de viață a Preasfinției Voastre, Vă adresăm alese urări de sănătate și fericire, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitatea pastorală, misionară și culturală pe care o desfășurați spre slava lui Dumnezeu și binele Bisericii.

În comuniune de rugăciune la această sărbătoare binecuvântată, aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru darul sfânt al vieții, precum și pentru darurile revărsate asupra Preasfinției Voastre, pe care le-ați cultivat prin rugăciune și osteneală, înțelepciune și stăruință în lucrarea de propășire, spre binele Bisericii și al societății.

Astăzi, în cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni activează cu osteneala Preasfinției Voastre mai multe cantine și centre social-filantropice, destinate celor aflaţi în suferinţă, tineri, bătrâni și persoane cu dizabilități, nemaivorbind de copiii orfani, cărora le purtați părintește de grijă.

La popas aniversar, Vă adresăm alese felicitări pentru aniversarea zilei de naștere şi ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Dăruitorul cel sfânt al vieții şi al tuturor binefacerilor, să Vă dăruiască în continuare aceeaşi dragoste şi aceeaşi râvnă sfântă pentru Biserică şi Neam, întru mulţi şi binecuvântați ani!

Cu părintească binecuvântare şi frăţească dragoste în Hristos,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE