Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

17:09, vineri, 21 iunie, 2024

Mesajul de condoleanţe al ÎPS Mitropolit Vladimir, la trecerea în veşnicie a marelui scriitor Spiridon Vangheli

ÎPS Mitropolit Vladimir, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, a transmis un mesaj de condoleanţe la trecerea la cele veşnice a maestrului Spiridon Vangheli. La 14 iunie, maestrul și-a sărbătorit cea de-a 92-a aniversare.

Am primit cu tristețe vestea trecerii la cele veșnice a marelui scriitor, prozator, poet și editor Spiridon Vangheli, pe care am avut onoare să-l cunosc în această vremelnică viață. 

În activitatea sa de peste jumătate de secol, Spiridon Vangheli a scos de sub tipar zeci de volume, printre care ”Băieţelul din coliba albastră”, „Isprăvile lui Guguţă”, „Columb în Australia”. Povestirile ”Isprăvile lui Guguță”și ”Steaua lui Ciuboțel” au fost traduse în peste 40 de limbi, înregistrând tiraje de peste 10 milioane de exemplare.

Domnia sa a fost unul dintre marii oameni de cultură ai țării care și-a dedicat întrega viață literaturii pentru copii, fiind și coautor, împreună cu Grigore Vieru, al Abecedarului.

Spiridon Vangheli a fost un om profund credincios, fapt ce reiese și din mai multe fragmente inserate în opera sa:

– Bunicule, coboară Guguță ochii în pământ, dar tu nu te temi să mori, că era așa o ninsoare?…

– De ce să mă tem, Guguță? își netezește mustățile bunicul. Eu știu drumul la Dumnezeu. Să se teamă cei care au făcut rău pe pământ. (fragment din Isprăvile lui Guguță)

Opera sa, atât de cunoscută şi apreciată, rămâne o moştenire inestimabilă în istoria culturală a țării noastre.

Ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să primească în lăcașurile Sale cele veșnice sufletul nou-adormitului robului său Spiridon și să-l odihnească în pacea şi lumina Împărăţiei cerurilor!

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe,

†  VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE

***

Renumitul prozator, poet și editor Spiridon Vangheli s-a născut pe 14 iunie 1932, în satul Grinăuţi, judeţul Bălţi. A activat în calitate de profesor şcolar, apoi redactor la editurile: „Cartea Moldovenească” şi „Lumina”.

A mers la școala primară din Ungheni, apoi a studiat la Bălți, la școala nr. 1, în prezent Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”. În anul 1950, a devinit student al Institutului învățătoresc din Bălți, în prezent Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, peste jumătate de an se transferă la Institutul Pedagogic din Chișinău.

În activitatea sa de peste jumătate de secol, maestrul a scos de sub tipar o serie de volume, printre care: „Băieţelul din coliba albastră”, „Isprăvile lui Guguţă”, „Columb în Australia”, „Guguţă – căpitan de corabie”, „Steaua lui Ciuboţel”, „Guguţă şi prietenii săi”, „Copii în cătușele Siberiei”, „Crăița” etc. Spiridon Vangheli este co-autor, împreună cu Grigore Vieru, al unui excelent Abecedar. În 2006, scriitorul a lansat pentru micii cititori, proiectul „Carte de citire şi gândire” pentru clasele I-IV, în patru volume. 

Opera sa a fost tradusă în peste 40 de limbi ale lumii şi a apărut în 68 de ţări. Scriitorul a fost distins cu mai multe premii naţionale şi internaţionale:
# 1971 – Cartea Guguță este distinsă cu Premiul Unional, la Concursul „Cea mai bună carte pentru copii”;
# 1974 – este distins cu Premiul Internațional Diploma de onoare Andersen pentru cartea Ministrul bunelului (Rio de Janero);
# 1980 – este distins cu premiul de Stat al Moldovei;
# 1982 – conferirea titlului de maestru emerit al artelor din RSSM;
# 1988 – La Kremlin (Moscova) este distins cu Premiul de Stat al Uniunii Sovietice pentru volumul de sinteză Guguță și prietenii săi;
# 1992 – i s-a conferit titlul onorific „Scriitor al Poporului din Republica Moldova”;
# 1996 – este distins cu Premiul „Ion Creangă” al Academiei Române;
# 1996 – este decorat cu Ordinul Republicii;
# 1997 – primește premiul „Carte frumoasă-cinste cui te-a scris” acordat de Centrul Cultural Francez din Iași pentru cartea Guguță și prietenii săi;
# 2000 – Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru cartea Tatăl lui Guguță când era mic;
# 2002 – Premiul special al Uniunii Scriitorilor din România.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media