Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

13:55, joi, 28 septembrie, 2023

Mesajul de condoleanţe al ÎPS Mitropolit Vladimir, la trecerea în veşnicie a marelui scriitor Ion Druță

ÎPS Mitropolit Vladimir, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, a transmis astăzi un mesaj de condoleanţe la trecerea la cele veşnice a academicianului Ion Druță. 

Am primit cu tristețe vestea trecerii la cele veșnice a marelui scriitor, dramaturg și academician Ion Druță. Autorul celebrelor lucrări despre dor și neam, a plecat dintre noi la onorabila vârstă de 95 de ani. 

Prin activitatea de decenii pe care a desfășurat-o, domnul Ion Druță a întregit tezaurul culturii naționale publicând o serie de lucrări fundamentale.

Domnia sa a fost unul dintre marii oameni de cultură ai țării care a înțeles profund rolul Bisericii în societate și care a tradus prin fapte concrete, ca scriitor și dramaturg, legătura firească și indisolubilă dintre stat și Biserică, dintre cultură și credință.

La inițiativa maestrului Ion Druță, în anul 2004, am binecuvântat înălțarea, lângă Soroca, a monumentului, numit „Lumânarea Recunoștinței”.

Verticalitatea sa morală, competența sa științifică și spiritualitatea sa creștină au făcut din el o coloană de lumină, o pildă de urmat.

Opera sa, atât de cunoscută şi apreciată, rămâne o moştenire inestimabilă în istoria culturală a țării noastre.

Ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să primească în lăcașurile Sale cele veșnice sufletul nou-adormitului robului său Ion și să-l odihnească în pacea şi lumina Împărăţiei cerurilor!

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe ,

†  VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE