Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:03, vineri, 23 octombrie, 2020

Mesajul de condoleanţe al Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, la trecerea în veşnicie a Protoiereului Samon Țîmbaliuc, parohul bisericii „Sf. Mare Mucenic Dimitrie” din s. Ciutulești, r. Florești

Îndurerată familie,

Întristaţi credincioşi,

Cu profund regret am aflat de trecerea prematură la cele veşnice a unui tânăr slujitor al Bisericii Ortodoxe din Moldova – părintele protoiereu Samon Țîmbaliuc, paroh al bisericii cu hramul Sf. Mare Mucenic Dimitrie din din Ciutulești.

În scurta sa activitate pastoral-misionară, părintele Samon a reuşit să se facă respectat şi iubit atât printre confraţii slujitori, precum şi printre numeroşii enoriaşi.

Sfinţia Sa a fost apreciat pretutindeni pentru smerenia şi dedicaţia sa. În parohie a avut o conduită exemplară, reuşind să aducă alinare şi întărire atâtor zeci şi zeci de creştini, care astăzi îşi îndreaptă rugăciunile către cer spre iertarea păcatelor şi veşnica odihnă a vrednicului rob al Atotţiitorului, cărora ne alăturăm şi noi, rugându-ne Bunului Dumnezeu întru nădejdea mântuirii sale.

Îndurerată familie, deşi pierderea pământească a unui om drag este grea, nu trebuie să ne lăsăm răpuşi de tristeţe, ci să rămânem cu amintirea luminoasă a celui care nu mai este printre noi, trăind cu speranţa învierii.

Fie ca Mântuitorul Iisus Hristos, Biruitorul morții şi Domnul vieții, să așeze sufletul robului său Protoiereului Samon, împreună cu drepții, în lumina şi iubirea Preasfintei Treimi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârșit.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe şi binecuvântări pentru familia îndurerată,

† VLADIMIR.

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

 * * *

Slujba de înmormântare va fi oficiată de PS Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni și PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan, duminică, 25 octombrie 2020, începând cu ora 8.00, în biserica „Sf. Mare Mucenic Dimitrie” din s. Ciutulești, r. Florești