Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:20, vineri, 24 februarie, 2023

Mesajul de compasiune și solidaritate al Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir pentru poporul ucrainean la un an de la declanșarea conflictului armat


Iubiți întru Hristos frați și surori din Ucraina,
Deja de un an de zile, țara voastră și inimile noastre ale tuturor sunt răvășite de un război crunt și nedrept, în care au fost pierdute nenumărate vieți omenești și au fost distruse fără milă atâtea și atâtea orașe și sate.

Încă din prima zi și de la întâiul glonț tras, Biserica Ortodoxă din Moldova, în toată plinătatea ei – slujitori și credincioși, a început să se roage pentru pace și liniște pe pământul Ucrainei și pentru înțelepciunea și discernământul tuturor celor de care depinde încheierea acestui sângeros conflict. Iar odată cu rugăciunile către Domnul, mănăstirile, bisericile și casele noastre, s-au deschis larg pentru cei care au lăsat totul în urmă, fugind din calea războiului și căutând adăpost și mângâiere în țara noastră.

A fost un an în care am văzut atâta suferință și atâta nedreptate, încât ar mișca și pietrele, dar mai ales inima și conștiința oricărui om care se consideră creștin. Și cu atât mai mult am rămas profund impresionați de jertfelnicia Bisericii Ortodoxe din Ucraina, care în frunte cu dragul nostru confrate, Preafericitul ei Întâistătător, Părintele Mitropolit Onufrie, își înfăptuiește cu deplină bărbăție și patriotism lucrarea de păstorire a poporului ucrainean, în pofida tuturor încercărilor, nedreptăților și hulei prin care trece în această cumplită vreme.

Dragii noștri, oricât de grea nu ar fi încercarea războiului, oricât de puternici și de feroce nu ar părea cei care vin cu sabie, să nu cădem pradă disperării și să luăm aminte că nimeni și nimic nu este mai presus decât voia și mila Bunului Dumnezeu! Așadar „Rugați-vă neîncetat” (I Tesaloniceni, 5:17), uniți-vă în jurul Sfintei voastre Biserici Ortodoxe și a vrednicului ei Arhipăstor și cereți cu smerenie și nădejde Domnului să dăruiască din nou pace și liniște pământului și caselor voastre, tot așa cum și noi vom cere necontenit aceleași neprețuite binecuvântări de la Mântuitorul, până nu va amuți și ultima armă.

Dumnezeu să-i ierte pe cei căzuți și să-i întărească și să-i lumineze pe cei vii!

Cu compasiune, nădejde și dragoste întru Hristos,

+ VLADIMIR,
Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove