Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

16:09, joi, 18 octombrie, 2018

Mănăstirea Sf. Mironosițe Marta și Maria – școală de iluminare pentru zeci de tinere din țara noastră

Mănăstirea închinată Sfintelor Femei Mironosițe Marta și Maria de la Hagimus a fost întemeiată în anul 1997 de către PC Părinte Arhim. Andrei (Cotruța), cu binecuvântarea, susținerea și purtarea de grijă a vrednicului de pomenire, regretatul Episcop Dorimendont de Edineț și Briceni.

Povestea culorilor toamnei și a lanurilor tihnite de roada bogată pe care au dat-o, dar și ultimele flori înflorite îți dau impresia că înfloresc și virtuțile aici.

La Hagimus nu numai natura, dar și aerul îmbibat de dragostea și rugăciunea măicuțelor, te sensibilizează și îți mișcă sufletul, îți trezește conștiința pentru Ziditor.

Stând fermi și nezbuciumați în ciuda tuturor furtunilor anilor, maica Stareță Marta împreună cu Părintele duhovnic Andrei cu dragostea lor părintească, sunt cei care chivernisesc cu multă înțelepciune această așezare și obște monahală. Ei sunt cei care îi întâmpină pe toți, îi binecuvântează și îi îmbrățișează cu sfințenie pentru Dumnezeu.

Nu poți să fii pe lângă părintele Andrei și să nu guști din fructul înțelepciunii – smerenia, pentru că este un om cu o viață sfântă, care iubește și emană în jur puritatea, curățenia și desăvârșirea. Acesta este chipul cel mai frumos al monahului: de a fi blând și smerit cu inima. Celor smeriți Dumnezeu le dă har și putere, îi inspiră și îi sprijină în toate, după cum ne mărturisește însuși părintele duhovnic: „Toate lucrurile sunt cu putință celui ce are credință. Trebuie să ai frică de Cel de Sus, chiar dacă oamenii te cred, Dumnezeu vede că tu minți și va trebui să răspunzi pentru aceasta. Aceasta e legea noastră creștinească”.

Petrecând în curăție, sfințenie, rugăciune, înfrânare și milostenie, măicuțele ospătează și primesc cu multă dragoste pe toți, asemenea femeilor mironosițe care, din avutul lor ospătau și odihneau cu dragoste în casele lor pe Mântuitorul împreună cu Sfinții Săi Ucenici și Apostoli, și devin fidele urmașe ale femeilor mironosițe care L-au urmat pe Mirele Hristos.

Pe lângă laudele bisericești și pravila călugărească, la mănăstire se săvârșesc zilnic două Sfinte Liturghii, în biserica mare a mănăstirii, dar și în paraclisul amenajat în cadrul schitului, acolo unde se nevoiesc 10 măicuțe.

Chiar dacă este tânără printre vetrele monahale din țara noastră, Mănăstirea Sfintelor Femei mironosițe Marta și Maria de la Hagimus a reușit să se afirme prin buna ei organizare, prin corul ei binecunoscut atât în țară cât și peste hotarele ei, prin activitatea vastă misionară pe care o realizează: slujbe, lucru în atelierele de croitorie, confecționarea veșmintelor preoțești și hainelor călugărești, de tricot, de țesătorie și lucru manual, precum îngrijirea păsărilor și animalelor, prelucrarea pământului, pregătirea bucatelor pentru vizitatori, ș. a.

Pe lângă toate acestea, mănăstirea este și o școală de iluminare pentru zeci de tinere din țara noastră, deoarece aici se află Filiala Liceului teoretic cu profil muzical, care s-a redeschis de 2 ani. Şcoala reprezintă o instituţie de învăţământ mediu muzical teologic, al cărei scop este pregătirea conducătoarelor de cor bisericesc. Sarcinile școlii sunt: instruirea, educarea şi formarea pe baze metodice sistematice a personalului bisericesc, capabil să asigure întărirea şi răspândirea credinţei ortodoxe, a moralei creştine și a muzicii bisericești. Activităţile principale organizate în cadrul şcolii sunt: cursuri, lucrări, colocvii, examene, practică liturgică şi didactico-catehetică.

Personalul didactic este alcătuit din profesori, lectori şi asistenţi, monahii cu studii muzicale sau teologice de specialitate. Procesul de instruire se efectuează conform planului de studii aprobat de Ministerul Educației. Abiturienţilor şi elevelor li se acordă studii, hrană şi cazare gratuite. Şcoala dispune de o bibliotecă teologică şi muzicală.

În cursul anului şcolar au loc activităţi extraşcolare, cum ar fi participarea la slujbele bisericeşti, cântarea la strană pe voci, conducerea corului de la strană, concursuri tematice, participarea la sărbătorile Zilele Naţionale Mateevici la Zaim şi Chişinău, practica pedagogică alături de copiii şcolii duhovniceşti duminicale, întocmirea panourilor, prezentarea tradiţiilor creştine naţionale la sărbătorile de Naşterea Domnului, prezentarea concertelor de muzică ortodoxă şi patriotică, serbarea evenimentelor religioase și culturale, ș. a.

La ziua de astăzi, liceul este dotat cu spațiu dedicat procesului instructiv-educativ, dar și spațiu locativ pentru eleve. Sunt puse la dispoziție 5 săli de clasă (cu un efectiv, în medie, de 100 persoane); o bibliotecă avînd cca 3000 de titluri din domeniile: teologie, muzică, literatură artistică etc, sală de lectură cu internet gratuit; 10 calculatoare în rețea; fonotecă și videotecă, în format digital și clasic, 5 piane; echipamente pentru înregistrare sonoră digitală, sală de concerte, punct medical, cancelarie, etc.

Mănăstirea pledează pentru educația moral-spirituală și artistică ca factor de maximă importanță în formarea personalității umane.

Aici se împlinesc cuvintelor bătrânilor, întrucât la mănăstirea Sfintelor Femei Mironosițe Marta și Maria găsești vindecare, odihnă, reculegere, înaripare și unire cu Dumnezeu – o adevărată și puternică cetate duhovnicească de trăire și mărturisire a credinței străbune!

Text: Serghei Crudu, teolog

Foto credit: Preot Mihail Bortă

Sursa: http://manastiri.md/