Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

22:08, luni, 15 august, 2022

Lecturi mănăstirești la Noul Neamț (Chițcani)

Mai mulți cercetători din domenul istoriei și teologiei s-au întrunit la cea de-a doua ediție a simpozionului științific Lecturi mănăstirești.

Evenimentul s-a desfășurat la Mănăstirea Noul Neamț (Chițcani).

Simpozionul a presupus mai multe comunicări tematice, abordându-se paisianismul și viața monahală în spațiul pruto-nistrean în secolele XVII-XX.

Cercetătorii care au poposit la mănăstire au fost: dr. hab. Igor Cereteu, dr. hab. Ion Gumenîi, dr. hab. Ivan Duminica, dr. Ion Valer Xenofontov, dr. Diana Ețco, pr. dr. Octavian Moșin, precum și masteranzii Anatolie Stațiuc și diac. Dionisie Chiriac.

Întrunirea științifică a fost moderată de către părintele stareț Arhim. Paisie (Cecan), cu particiarea obștii monahale.

Participanții la eveniment au avut posibilitatea să fie prezenți la serviciile divine oficiate în mnăstire, să cunoască mai multe din viața și trecutul obștii monahale, să cerceteze biblioteca și muzeul mănăstirești, să discute cu nevoitorii.

Simpozionul a presupus și un program cultural, fiind vizitate Castelul Mimi, Cetatea Tighina și Mănăstirea Hagimus.

Sursa: https://ortodox.md/