Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

19:06, miercuri, 13 iunie, 2018

La Reședința Mitropolitană s-au desfășurat lucrările Sinodului BOM

Miercuri, 13 iunie 2018, la Reședința Mitropolitană din Chișinău, sub președinția Înaltpreasfințitului Mitropolit VLADIMIR s-au desfășurat lucrările Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova.

În cadrul ședinței au fost abordate mai multe subiecte ce țin de viața bisericească, adoptându-se următoarele hotărâri și declarații:

Proces verbal NR. 1 din 13.06.2018

S-a audiat:

Raportul Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove privind raporturile dintre BOM și MB sub aspect canonico-juridic.

În urma audierii raportului a fost adoptată Declarația Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova privind raporturile dintre BOM și MB sub aspect canonico-juridic, în care printre altele se menționează următoarele:

Alegerea episcopilor titulari de către Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române trezește nedumeriri și îngrijorări din partea comunităților religioase din cadrul Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, care sunt majoritare în acest teritoriu.

În vederea soluționării diferendului bisericesc existent  Sinodul  Bisericii Ortodoxe din Moldova propune adoptarea câtorva măsuri canonico-juridice:

  1. Reluarea dialogului interbisericesc ale celor două patriarhii prin sesizarea Cancelariei patriarhale și Soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse și Cancelariei patriarhale și Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin care să se ceară lămurirea disputei dintre Biserica Ortodoxă din Moldova și Mitropolia Basarabiei sub aspectul delimitării jurisdicției celor două entități bisericești ortodoxe aflate în stare de dispută pe alte criterii decât cele teologice. Acțiunea este întemeiată pe prevederile canonului 17 al sinodului al IV-lea ecumenic (întărit de canonul 25 al sinodului V-VI), care stipulează că termenul de prescripție pentru stăpânirea unei eparhii este de 30 de ani, cu condiția ca în această perioadă stăpânirea să se fi desfășurat fără niciun fel de contestație, iar în situația în care au existat contestații, să se introducă acțiunea pe lângă sinodul autorității bisericești superioare, în speță sinoadele patriarhale ale celor două Biserici Ortodoxe locale implicate în conflict.
  2. Să se introducă o acțiune pe lângă Parlamentul Republicii Moldova prin care să se ceară forului legislativ suprem al țării precizări cu privire la conceptul de persoană juridică și aplicarea acestuia la cultele religioase în așa fel încât acesta să nu prejudicieze disciplina canonică și modul de organizare al Bisericilor Ortodoxe, care precedă cu secole legislația modernă a Republicii Moldova.

Proces verbal NR. 2 din 13.06.2018

S-a audiat:

Raportul PS Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni privind transferarea slujbei de prăznuire a icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Hârbovăț din data de 1/14 octombrie în prima duminică după serbarea Acoperământului Maicii Domnului.

S-a decis:

A transfera slujba de prăznuire a icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Hârbovăț din data de 1/14 octombrie în prima duminică după serbarea Acoperământului Maicii Domnului.

Proces verbal NR. 3 din 13.06.2018

S-a audiat:

Raportul PS Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni privind numirea monahiei Siluana (Iacob) în calitate de stareță a mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” din s. Vărzărești, r-nul Nisporeni.

S-a decis:

Monahia Siluana (Iacob) este numită în calitate de stareță a mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” din s. Vărzărești, r-nul Nisporeni.

Totodată să i se acorde monahiei Siluana (Iacob)  dreptul de a purta Crucea de aur, ridicarea în rangul de egumenă și dreptul de a purta toiag de egumenă.

Proces verbal NR. 4 din 13.06.2018

S-a audiat:

Raportul PS Marchel, episcop de Bălți și Fălești, privind caterisirea protoiereului Petru Cocieru, parohul bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din s. Pînzăreni, r-nul Fălești pentru încălcări canonice grave.

S-a decis:

Pentru încălcări canonice grave, protoiereul Petru Cocieru, parohul bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din s. Pînzăreni, r-nul Fălești se caterisește.

Proces verbal NR. 5 din 13.06.2018

S-a audiat:

Raportul Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove privind comasarea Sectorului Sinodal Activitate Pastorală în MAI și Organele de Drept și Sectorului Sinodal Activitate Pastorală în Ministerul Apărării.

S-a decis:

1.1 Comasarea Sectorului Sinodal Activitate Pastorală în MAI și Organele de Drept și Sectorului Sinodal Activitate Pastorală în Ministerul Apărării și redenumirea acestuia în Sectorul Sinodal Activitatea Pastorală în Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării și Organele de Drept.

1.2 Eliberarea Arhimandritului Nicolae (Roșca) din funcția de președinte al Sectorului Sinodal Activitate Pastorală în MAI și Organele de Drept.

1.3 Eliberarea protoiereului Corneliu Doborgeanu din funcția de președinte al Sectorului Sinodal Activitate Pastorală în Ministerul Apărării, exprimându-i recunoștință pentru activitatea desfășurată.

1.4 Arhimandritul Nicolae (Roșca) este numit în calitate de președinte al Sectorului Sinodal Activitate Pastorală în Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării și Organele de Drept.

Proces verbal NR. 6 din 13.06.2018

S-a audiat:

Raportul Preasfințitului Anatolie, Episcop de Cahul și Comrat privind situația confuză creată între două comunități monahale din s. Cociulia, r-nul Cantemir.

S-a decis:

Întrucât prin suprapunere au fost înregistrate două comunități monahale în aceiași localitate având aceiași adresă juridică se retrage binecuvântarea comunității monahale „Adormirea Maicii Domnului” din s. Cociulia, r-nul Cantemir.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media