Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

19:01, vineri, 9 iulie, 2021

La Mangop vor avea loc comemorări în cinstea eroilor căzuți pe câmpurile de luptă în anul 1475, printre care și 300 de luptători moldoveni din oastea Voievodului Ștefan cel Mare

Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, a transmis vineri, 9 iulie, un mesaj Domnului Corsun L. N. Președinte al Autonomiei Federale Național-Culturale a Moldovenilor din Rusia, cu prilejul comemorărilor ce vor avea loc la Mangop în cinstea eroilor căzuți pe câmpurile de luptă în anul 1475, printre care și 300 de luptători moldoveni trimiși de Ștefan cel Mare, pentru apărarea fortăreții Mangopului.

Domnule Corsun L. N, am primit cu bucurie adresarea domniei voastre.

Ne alăturăm cu mult drag la comemorările ce vor avea loc la Mangop, în cinstea celor 300 de luptători moldoveni trimiși în anul 1475 de către domnitorul Ștefan cel Mare pentru a apăra citadela Mangopului de invazia otomană.

Luptătorii Moldovei au căzut pe câmpurile de luptă alături de mulți alți apărători ai Mangopului: ruși, greci, alani, cerkezi, etc.

Binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt a fost cel mai de seamă domnitor al Moldovei, domnind între 14 aprilie 1457 și 2 iulie 1504. Voievodul moldav avea o strânsă legătură cu principatul Mangopului, pentru faptul că a fost căsătorit cu Maria din Mangop sau Maria Paleologu, principesă de Theodoro.

Maria de Mangop s-a căsătorit cu domnul Moldovei la 24 septembrie 1472, de Înălţarea Sfintei Cruci. Această căsătorie pusă sub semnul Înălţării, aducea domnului o alianţă şi un „nume” – prestigiul Bizanţului era păstrat chiar şi după căderea Constantinopolului – , și îi dădea lui Ştefan dreptul de a spera că Suceava va deveni „noul Constantinopol”, iar Moldova, „centrul împărăţiei creştine”.

Maria din Mangop moare la Suceava în anul 1477, în luna decembrie, în postul Crăciunului, după cinci ani de căsnicie. A fost înmormîntată de către soţul ei la Mănăstirea Putna, cu un bogat acoperămînt. Stofa cusuta cu fir de aur, care-i acoperă mormîntul, o arată moartă, îmbrăcată în haine scumpe domnești, cu coroana bizantină pe cap și cu armele Bizanțului cusute în colțurile stofei pe care s-a scris cu slove: „Acesta este acoperămîntul mormîntului roabei lui Dumnezeu, binecredincioasa şi de Hristos iubitoarea doamnă a lui Io Ştefan voievod, domnul Ţării Moldovei, Maria, care a trecut la veşnicul lăcaş în anul 6985 (1477) luna decembrie 19, în ceasul al cincilea din zi”.

La data de 15 iulie, Vom pomeni cu smerenie în rugăciuni pe bravii oastași creștini moldoveni și de alt neam ce au apărat Mangopul cu prețul vieții lor de hoardele turcești.

Bunul Dumnezeu să-i odihnească cu Drepții, primind și smeritele noastre rugăciuni, pentru ai noștri vrednici înaintași!

† VLADIMIR,

MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE