Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:39, marți, 13 noiembrie, 2018

ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove a adresat un mesaj de felicitare PS Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni la ceas aniversar – 13 ani de arhierie

Preasfințitul Părinte Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, împlineşte marți, 13 noiembrie 2018, 13 ani de la hirotonia în demnitatea de Episcop. Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir i-a adresat un mesaj de felicitare.

Preasfinţiei Sale,
Preasfinţitului Petru,
Episcop de Ungheni şi Nisporeni

Preasfinția Voastră,

Prin Voia Atotţiitorului, în această zi consemnaţi 13 ani de la hirotonia în treapta de episcop.

Acest eveniment sacramental a avut loc în Catedrala Mitropolitană „Naşterea Domnului” din capitala țării, la care au participat ierarhi ai Sfintei noastre Biserici în frunte cu vrednicul de pomenire Preafericitul Părinte Patriarh Alexie.

Din acea zi, Preasfinţia Voastră, înţelegând menirea slujirii arhiereşti, în mod dezinteresat şi cu absolută consacrare de sine aduceţi ofrandă Dumnezeului Celui Preaînalt şi Bisericii Sale, întru lucrarea mântuitoare a clerului şi păstoriţilor.

Toată viața Preasfinției Voastre de până acum a fost și este un imens șantier. Ați ridicat din talpă, monumentala catedrală a mănăstirii Hâncu și alte câteva biserici. La moment lucrați cu mult spor la edificarea catedralei episcopale din Ungheni. Zidind piatră cu piatră biserici pentru drept-măritorii creștini, nu ați uitat nici de cei mai triști dintre ei. Or,  un domeniu ce Vă caracterizează cu precădere este cel al filantropiei, iar un exemplu concludent în acest sens ne poate servi Orfelinatul „Preafericitul Iosif” de pe lângă Mănăstirea Hâncu, cât şi alte proiecte de caritate dezvoltate în acest sens.

Rugăm pe Hristos-Domnul, Arhiereul Cel veșnic, să Vă dăruiască în continuare aceeași râvnă sfântă pentru Sfânta Taină a arhieriei și multă tărie în dragostea față de Biserică și credincioșii ei. Harul Duhului Sfânt să se reverse totdeauna cu îmbelșugare asupra Preasfinției Voastre, ca ajutor spre continuarea frumoaselor realizări pastorale, misionare și culturale!

Întru mulți și fericiți ani Preasfinția Voastră!

Cu frățească dragoste în Hristos-Domnul,

†  VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE