Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

16:27, marți, 2 octombrie, 2018

ÎPS Mitropolit Vladimir la decorat pe Prot. Mitr. Teodor Pelin, Protopop de Criuleni și Dubăsari cu ocazia aniversării a 45 de ani de viață și 15 ani de activitate sârguincioasă în funcția de Protopop

Marți, 2 octombrie 2018, la Reședința Mitropolitană din Chișinău, ÎPS Mitropolit Vladimir l-a primit în audiență pe Prot. mitr. Teodor Pelin, Protopop de Criuleni și Dubăsari însoțit de un grup de creștini, ctitori ai bisericii cu hramul Sf. Arh. Mihail din s. Dubăsarii Vechi, r. Criuleni.

Pentru aportul considerabil la revigorarea vieții bisericești din Protopopiatul încredințat spre păstorire, ÎPS Mitropolit Vladimir l-a decorat pe părintele Protopop cu înalta distincție bisericească Ordinul „Sf. Irh. Petru Movilă”,  cu prilejul aniversării a 45 de ani de viață și 15 ani de activitate sârguincioasă în funcția de Protopop.

Totodată, Mitropolitul a decorat mai mulți ctitori ai bisericii „Sf. Arh. Mihail” din s. Dubăsarii Vechi, r. Criuleni, după cum urmează:

– Dna Galina Pascari – Ordinul bisericesc „Cuv. Agafia de la Cușelăuca”, de gr. II.

– Dna Ludmila Cârlig – Ordinul bisericesc „Cuv. Agafia de la Cușelăuca”, de gr. II.

– Dna Parascovia Postică – Ordinul ”Sf. Cuv. Parascheva”.

– Prot. mitr. Ioan Solonaru, parohul bisericii „Sf. Întocmai cu Apostolii Împărați Constantin și Elena” din s. Cimișeni, r. Criuleni – Medalia „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt”.

– Dl Valeriu Chetrușca – Medalia jubiliară  „25 de ani de activitate a Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova – Mitropolitul Vladimir”.

– Dl Gheorghe Chetrușca – Medalia jubiliară „25 de ani de activitate a Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova – Mitropolitul Vladimir”.

– Dl Grigorie Lungu – Medalia jubiliară  „25 de ani de activitate a Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova – Mitropolitul Vladimir”.

În cuvântul său de felicitare, Întâistătătorul i-a urat părintelui Teodor, mulţi ani în deplină sănătate şi înţelepciune duhovnicească spre slava Bisericii lui Hristos şi mântuirea credincioşilor încredinţaţi spre păstorire.

Omagiatul a mulţumit Mitropolitului şi tuturor celor prezenţi pentru frumoasele urări, menţionând că se va strădui să-şi îndeplinească şi mai departe ascultările cu smerenie şi sârguinţă.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media