Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

18:07, marți, 21 ianuarie, 2020

ÎPS Mitropolit Vladimir: Astăzi, omenirea are nevoie de o trezire la realitate, de repere trainice

CUVÂNT-ÎNAINTE la Volumul enciclopedic “Vrednici ostenitori ai Bisericii”

Neamul nostru a avut un trecut glorios. Ce ar trebui să facem astăzi, ca viitorul să fie pe măsura acestui trecut? Cred că cel mai important lucru pe care trebuie să-l învăţăm cu toţii este să dăruim iubire în schimbul urii, iertare în schimbul răzbunării, să ne păstrăm conştiinţa curată, să ne aducem aminte cu recunoştinţă de înaintaşii neamului, care s-au jertfit pentru apărarea ţării şi a credinţei strămoşeşti.

Să preţuim valorile netrecătoare – morală, religioasă, artistică, culturală – şi să contribuim la păstrarea lor prin cuvânt şi prin faptă, fiindcă cea mai mare problemă a zilelor noastre este faptul că fiecare dintre noi declară că ştie ce are de făcut, dar nu face… A şti e puţin, trebuie să avem curajul să trecem la acţiune, realizând paşi concreţi în ceea ce ţine de îmbunătăţirea climatului moral în
societate.

Fiecare dintre noi ar trebui să aibă conştiinţa că omul trăieşte nu numai pentru sine, ci şi pentru aproapele său, pe care este dator să-l ajute în lipsurile, nevoile şi suferinţele lui, să contribuie la eradicarea flagelelor ce terorizează societatea de astăzi.

Să îngenunchem cât mai des la scaunul de spovedanie, să ascultăm de părinţii care ne-au născut şi ne-au crescut în dragoste faţă de Dumnezeu şi de aproapele. Totodată, să nu ne uităm strămoşii şi pe cei care s-au jertfit pentru noi şi pentru credinţă, iar recunoştinţa noastră să o demonstrăm nu doar prin memorie,
ci şi prin fapte concrete.

Volumul Vrednici ostenitori ai Bisericii vine cu exemple, cu modele concrete care ne vor ghida în trăirea vieţii de zi cu zi, aşa cum au trăit-o moşii şi strămoşii noştri – oameni de rugăciune, oameni de credinţă, oameni cu demnitate şi cu jertfire de sine în numele semenilor. Să ne concentrăm şi noi pe fapte plăcute lui Dumnezeu. Să ne extindem viaţa, apucându-ne de lucru, şi harul Sfântului Duh va fi cu noi.

Prin această lucrare, alcătuitorii pun în lumină vieţile pământeşti, uneori uimitoare, ale unor personalităţi neordinare, care au pus adevărul, credinţa sinceră şi valorile morale mai presus de orice, chiar şi de propria existenţă.

Astăzi, omenirea are nevoie de o trezire la realitate, de repere trainice, iar modelele de viaţă expuse în lucrarea Vrednici ostenitori ai Bisericii ar putea fi un imbold pentru acţiune şi revenire la normalitate. Sperăm că volumul va constitui încă un pas spre adoptarea unui comportament moral, care promovează demnitatea persoanei umane – chip şi asemănare a Creatorului.

Aşa să ne ajute Dumnezeu.

† Vladimir,
Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove