Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

16:55, vineri, 1 noiembrie, 2013

ÎPS Mitropolit Vladimir a transmis un mesaj de felicitare Domnului Constantin Manolache

La cea de-a 60 aniversare, directorul Institutului de Studii Enciclopedice, dr. colonel (r) Constantin Manolache a avut parte de numeroase felicitări și urări de bine din partea conducerii Academiei de Științe a Moldove, a omologilor săi, directorilor institutelor de cercetare din cadrul AȘM, și a colegilor de serviciu.

Prin binecuvântarea ÎPS VLADIMIR, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, la evenimentul de azi au fost prezenți Secretarul Mitropoliei Moldovei, prot. mitr. Vadim Cheibaș și Președintele Departamentului Mitropolitan „Arhitectură, Restaurare și Pictură Bisericească” prot. mitr. Manole Brihuneț, care au decorat omagiatul cu una din distincțiile principale ale Bisericii Ortodoxe din Moldova, ordinul „Meritul bisericesc” de gradul II.

Au fost spuse multe cuvinte frumoase și de laudă celui, care a stat la baza proiectului „Mănăstirile și schiturile Republicii Moldova”, desfășurat în perioada 2011–2013, și finalizat prin publicarea unui volum de referință, consistent ca formă și conținut, de 800 de pagini, cu un bogat suport bibliografic și un exuberant material ilustrativ.

Grație abnegației și profesionalismului de care a dat dovadă dr. C. Manolache în calitate de director de proiect, Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove se poate mândri astăzi cu o lucrare academică, o viziune panoramică asupra tuturor mănăstirilor istorice și a celor înființate după 1991, dar și a schiturilor numele cărora a ajuns departe în istorie.

ÎPS VLADIMIR, subliniind deosebita contribuție a dr. C. Manolache în realizarea acestui proiect de valoare națională și internațională, atât pentru mediul bisericesc, cât și cel academic, a menționat următoarele:

MULT STIMATE DR. CONSTANTIN MANOLACHE,

Astăzi când Bunul Dumnezeu V-a învrednicit să ajungeţi la aniversarea de 60 de toamne, cu alese sentimente de prețuire Vă adresăm felicitările noastre și vă aducem urările noastre de sănătate trupească şi sufletească.

Sunteți binecunoscut ca un manager profesionist și destoinic, care muncește cu atașament pentru propășirea științei din Republica Moldova, pentru promovarea și realizarea proiectelor enciclopedice de anvergură, axate tangențial sau general pe istoria și cultura Bisericii noastre, cum ar fi „Republica Moldova. Ediție enciclopedică” și volumul apărut anul curent „Mănăstirile și schiturile Republicii Moldova”.

În această zi de sărbătoare ne rugăm Mântuitorului Hristos să Vă dăruiască și mai departe cu dragostea și mila Sa întru viață destoinică, nădăjduind să Vă vedem și în continuare la fel de vrednic și prezent în activitatea pe care o îndepliniți cu onoare deja mulți ani la rând”.

Secretarul Mitropoliei, prot. mitr. Vadim Cheibaș a remarcat de asemenea „înalta ținută științifică, dar și artistică a volumului, care merită tot respectul și la care au contribuit o adevărată familie de enciclopediști, cercetători din partea institutelor AȘM, dar și reprezentanți ai clerului. Beneficiarii acestui volum sunt cei care nu sunt indiferenți față de valorile noastre naționale și morale, față de patrimoniul cultural al țării. Cartea este adresată și comunităților monahale, dornice să-și cunoască adevărata istorie, bazată pe date de arhivă, să vadă locul și rolul mănăstirii în promovarea valorilor creștine. S-a vorbit și despre dimensiunea educativă a cărții, care vine cu un mesaj legat de educarea respectului față de valorile morale și spirituale”. 

Cu un cuvânt de felicitare a venit prot. mitr. Manole Brihuneț, Președintele Departamentului Mitropolitan „Arhitectură, Restaurare și Pictură Bisericească”, care a subliniat faptul că „pentru prima dată, sub o singură copertă, și-a găsit reflectare istoricul tuturor schiturilor și mănăstirilor din cuprinsul Republicii Moldova: schituri desființate, mănăstiri istorice, lăcașuri sfinte fondate după 1991, completate de studii ample privind averile mănăstirești, geografia repartizării acestor lăcașe, modurile de viață monahală, pictura bisericească și arhitectura ansamblurilor monastice. Este o lucrare care reflectă și un parteneriat de succes, o colaborare frumoasă între Institutul de Studii Enciclopedice al AȘM și Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove. Proiectul condus de C. Manolache a fost unul de reușită și îi dorim în continuare multă sănătate, activitate prolifică, echipă de profesioniști întru realizarea noilor proiecte care vor urma. Iar ele vor fi cu siguranță, de fiecare dată, inedite, complexe și frumoase, fiindcă ceea ce a fost făcut prin intermediul cărții „Mănăstirile și schiturile Republicii Moldova” ridică cercetarea enciclopedică din țară la un nivel foarte înalt, la nivelul edițiilor internaționale”.

Vă felicităm cu frumoasa aniversare, dragă Constantin Manolache, dorindu-vă să ne fiți în continuare același bun prieten al Bisericii și un om creativ, onest și profesionist, pe care am reușit să-l prețuim pentru activitatea prodigioasă. Ani de fericire, de realizări fructuoase, ani lungi de apreciere și recunoaștere a cititorilor de azi și de mâine pentru edițiile enciclopedice conduse de domnia voastră, în care un loc deosebit ocupă cercetările axate pe rolul și importanța bisericii!