Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

16:09, joi, 7 aprilie, 2022

ÎPS Mitropolit Vladimir a slujit la hramul Parohiei „Buna Vestire” din Chișinău

Sute de credincioși au participat, joi, 7 aprilie 2022, la hramul Parohiei Buna Vestire din orașul Chișinău, Protopopiatul Chișinău, sectorul I.

Bucuria sărbătorii a fost sporită de prezența, în mijlocul lor, a Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova, care a sfințit pictura bisericii parohiale și a binecuvântat lucrările efectuate la exteriorul locașului de cult.

Din soborul de preoți au făcut parte: Prot. mitr. Vadim Cheibaș, Secretarul Mitropoliei Moldovei, Prot. mitr. Victor Mihalaș, parohul bisericii și un sobor de preoți și diaconi.

În atmosfera de distinsă ținută duhovnicească părintele-paroh Prot. mitr. Victor Mihalaș a fost decorat de către Întâistătător cu Ordinul „Sf. Irh. Petru Movilă” de gr. II. Prot. Petru Stratan, cleric al bisericii „Buna Vestire” – Medalia „Sf. Irh. Gavriil Bănulescu-Bodoni” de gr. I. Pr. Mihail Mihalaș, cleric al bisericii „Buna Vestire” – paliță și cruce cu pietre scumpe.

La finalul slujbei, Mitropolitul a rostit un cuvânt în care a vorbit despre semnificația praznicului Bunei Vestiri și despre personalitatea Maicii Domnului. Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe toți cei prezenți să o cinstească pe Sfânta Fecioară Maria, cea care s-a învrednicit să-L poarte în pântecele ei pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, fiind rugătoare și mijlocitoare pentru noi înaintea Tronului ceresc.

În semn de apreciere a eforturilor depuse pentru înfrumusețarea locașului de rugăciune, mai mulți ctitori și binefăcători au primit Ordine mitropolitane.

Drept amintire a rugăciunii comune de astăzi, credincioșii au primit în dar din partea Întâistătătorului, cărțulii de rugăciune și iconițe.

***

Biserica „Buna Vestire” a fost construită în anul 1810 pe locul alteia mai vechi, incendiată şi dărâmată de turci.

Posedă caracteristicile arhitecturii bisericilor ieşene din secolul al XVIII-lea, cu influenţe clasiciste în decorul plastic. Îndeosebi aceste elemente se sesizează în arhitectura clopotniţei de deasupra pronaosului şi a turnului cu bulb de pe naos. Pereţii laterali sunt întăriţi cu contraforturi.

Biserica „Buna Vestire” este Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media