Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

16:38, luni, 11 septembrie, 2023

ÎPS Mitropolit Vladimir a săvârșit Sfânta Liturghie în ziua pomenirii Tăierii Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul, la catedrala mitropolitană

La data de 11 septembrie 2023, în ziua pomenirii Tăierii Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la catedrala mitropolitană „Nașterea Domnului” din municipiul Chișinău, în prezența credincioșilor veniți pentru a asculta înțelepciunea Evangheliei și pentru a primi hrana sufletească întăritoare și ziditoare pentru fiecare creștin.

În cadrul Sfintei Liturghii, ipodiaconul Veaceslav Bumbac, absolvent promoția 2021 a Academiei de Teologie din Moscova, a fost hirotonit de către Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir în treapta de diacon.

În întreaga lume ortodoxă, inclusiv în țara noastră, Sf. Prooroc Ioan Botezătorul se bucură de o deosebită cinstire printre creștini, ca mărturie stând şi răspândirea mare a acestui nume printre credincioșii drept-slăvitori, dar și prezența numeroasă a creștinilor în această zi la sfintele slujbe din sfintele locașuri.

Cu acest prilej, în predica de astăzi adresată cu binecuvântarea Întâistătătorului de către eclesiarhul catedralei, prot. mitr. Vadim Cheibaș, s-a evidenţiat faptul că Biserica Ortodoxă a rânduit ca această sărbătoare să fie cinstită prin post, în orice zi a săptămânii ar fi prăznuită, în amintirea celui mai aspru postitor și zelos propovăduitor al pocăinței. În această zi nu trebuie numai să nu consumăm anumite alimente, ci să ținem și un post spiritual, duhovnicesc, mai profund, nefiind îngăduite manifestări zgomotoase. Ziua aceasta să ne fie o sărbătoare de meditație și să vedem ce am putea să facem să punem în practică cuvintele rostite de Sfântul Prooroc și Înaintemergător Ioan Botezătorul.

Totodată, secretarul mitropolitan a menționat că fiecare dintre credincioşi trebuie să ştie că are în persoana Înaintemergătorului Domnului un mare mijlocitor în faţa Dreptului Judecător, căruia trebuie să ne rugăm cu multă dragoste şi încredere.

Sfântul Ioan Botezătorul, în istoria Bisericii este consemnat ca ultimul mare profet al Vechiului Testament, cel care a făcut trecerea spre perioada Noului Testament.

A murit ca martir, decapitat, la porunca regelui Irod. În Scriptură, Sfântul Ioan ne este înfățișat drept un mare ascet, îmbrăcat în haină de păr de cămilă, mâncând lăcuste și miere sălbatică.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media