Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

15:48, sâmbătă, 7 ianuarie, 2023

ÎPS Mitropolit Vladimir a săvârșit Sfânta Liturghie de Sărbătoarea Nașterii Domnului – Hramul Catedralei Mitropolitane

„Aceasta este ziua în care a venit în lume,
Cel prin care s-a făcut lumea”.
(Fericitul Augustin, Predica 195)

Astăzi, când suflarea Ortodoxă sărbătorește Naşterea Domnului şi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir a liturghisit la Catedrala Mitropolitană „Naşterea Domnului” din municipiul Chişinău, înălțând rugăciuni împreună cu clerul și enoriașii.

În timpul serviciului divin, Secretarul mitropolitan şi eclesiarh al Catedralei Mitropolitane, Prot. mitr. Vadim Cheibaș a dat citirii Pastoralei Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, unde se menționează următoarele:

Sărbătoarea nașterii Pruncului Mântuitor aduce Bisericii şi lumii întregi bucurie de nedescris şi împlinirea făgăduinței împăcării omului cu Dumnezeu. Această sfântă şi mare bucurie care covârșește orice bucurie personală, era exclamată curat în veacul al IV-lea de către Sfântul Ierarh Grigorie Teologul: „Cerurile să se veselească şi pământul să se bucure pentru Cel din ceruri, care vine astăzi pe pământ! Hristos în trup, bucurați-vă cu cutremur şi cu veselie…”.

Venirea în lume a Domnului Iisus Hristos aduce pacea, liniștea şi iertarea, acestea toate fiind atât de râvnite de oamenii lui Dumnezeu, cei credincioși şi iubitori. Totodată, această întâlnire a oamenilor cu Dumnezeu-Cuvântul aici, pe pământ, zdrobește păcatul şi frica. Doar îngerul Domnului zice: „Nu vă temeți. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David.” (Luca 2, 10-11).

Împreună cu Biserica, toată suflarea se bucură astăzi să ia parte la Praznicul Întrupării Cuvântului: păstorii şi magii, pământul şi cerul, mulțimea îngerilor şi chiar necuvântătoarele.

Nașterea din neprihănita Fecioară a Pruncului dumnezeiesc, este o plinire a proorociilor: „Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naște Fiu şi vor chema numele lui Emanuel.” (Isaia 7, 14).

Fiul lui Dumnezeu se face Fiu al Fecioarei pentru a-l elibera pe om din moarte şi din putreziciunea păcatului, pentru a-i reda acestuia chipul lui Dumnezeu şi frumusețea primordială.

Nașterea Domnului şi Dumnezeului nostru înseamnă nașterea vieții, nașterea sfințeniei, nașterea noastră ca fii ai lui Dumnezeu, nașterea păcii şi a mântuirii.

Născându-se, Domnul Păcii ne-a adus şi ne dăruiește continuu pacea şi împăcarea, între oameni şi între popoare. Pacea, năzuință scumpă nu doar a creștinilor, ci şi a tuturor oamenilor, constituie una din marele vestiri ale Nașterii Domnului. Hristos nu a venit spre moarte, ci pentru a strivi moartea şi pentru a dărui viață oamenilor.

Hristos S-a născut pentru mântuirea noastră, adică pentru a ne oferi viața şi fericirea veșnică, în comuniune de iubire milostivă cu Dumnezeu şi sfinții Săi.

Cântarea îngerească ce a răsunat de-asupra peșterii nașterii vestește că venirea lui Hristos înseamnă pace şi dragoste între oameni, iar viața şi fericirea se cultivă în pace, nu în zâzanie şi război. De aceea, suntem chemați să cerem Domnului continuu: „Doamne, revarsă pacea Ta peste noi…” (Isaia 26, 12).

Iubiți frați şi surori întru Hristos,

​În acest an al bunătății Domnului, Sfânta noastră Biserică Ortodoxă din Moldova a continuat îndeplinirea lucrării sale sfințitoare, catehetice, misionare, dar mai ales filantropice. Ca o mamă iubitoare de fii, Biserica se roagă pentru credincioșii din țară, dar şi pentru cei care sunt determinați să se afle departe de casă şi de Patrie. Nu au rămas în lipsa grijii Bisericii nici persoanele refugiate din ţara vecină, Ucraina, ele fiind primite, consiliate şi tratate cu multă dragoste frățească.

​La sfârșitul anului 2022, cu binecuvântarea şi bunăvoința lui Dumnezeu, împreună cu un grup de pelerini, constituit din ierarhi, preoți şi mireni, am vizitat Țara Sfântă, slujind Sfânta Liturghie la Mormântul Domnului, dar şi în Peștera Bethleemului. În aceste locuri sfinte, leagăn al creștinătății, ne-am rugat pentru Biserică, Țară şi neam.

Dragii mei fii şi fiice duhovnicești,

Copleșiți fiind de frumusețea şi însemnătatea evenimentului Nașterii Domnului, vă doresc din suflet ca „Pacea lui Dumnezeu, care covârșește orice minte, să păstreze inimile voastre şi cugetele voastre, întru Hristos Iisus” (Filipeni 4, 7), de asemenea, îndemnându-vă să „Căutați pacea cu toți şi sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul” (Evrei 12, 14).

Sărbători în pace şi binecuvântare!
La mulți ani!

Cu arhierești şi părintești binecuvântări,

† VLADIMIR
MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

***

După Liturghie, ÎPS Vladimir a adresat un cuvânt de felicitare tuturor credincioșilor cu ocazia marelui praznic, îndemnându-i să trăiască din plin măreția și  frumusețea evenimentului conform învățăturii Bisericii și a datinei străbune.

La final, copilaşii au primit binecuvântări şi dulciuri din partea Înaltpreasfinţiei Sale, iar maturii au primit în dar calendare bisericeşti.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media