Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

10:48, joi, 6 aprilie, 2023

ÎPS Mitropolit Vladimir a primit la Reședința Mitropolitană, vizita Ambasadorului Austriei în Republica Moldova

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Vladimir, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova, a primit joi, 06 aprilie 2023, vizita Excelenței Sale, Dna Stella Avallone, ambasador al Austriei în Republica Moldova.

În cadrul întrevederii, Excelența Sa, Dna Stella Avallone a prezentat Înaltpreasfinției Sale pe noul atașat pe teme sociale al ambasadei, dn Martin Mühlbacher.

Părțile au discutat mai multe aspecte ce ţin de buna colaborare spre binele cetățenilor inclusiv și pentru cetățenii țării noastre care sunt stabiliți în Republica Austria.

Mitropolitul Vladimir a mulțumit Excelenței Sale, doamnei Ambasador  pentru deschiderea de colaborare între Biserica Ortodoxă din Moldova și Republica Austria dar și pentru proiectele de viitor ce pot influența pozitiv ambele părți în sprijinul cetățenilor.

La rândul său, Excelența Sa, Dna Stella Avallone a mulţumit Înaltpreasfinţiei Sale pentru primirea călduroasă, menţionând că Mitropolia Moldovei rămâne a fi o instituție ce se bucură de aprecierea deosebită din partea Ambasadei Republicii Austriei la Chișinău.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media