Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

18:55, vineri, 15 decembrie, 2017

ÎPS Mitropolit Vladimir a participat inaugurarea monumentului – ”Glorie carabinierilor căzuți la datorie”

Vineri, 15 decembrie 2017, ÎPS Mitropolit Vladimir a participat la ceremonia de inaugurare a monumentului ”Glorie carabinierilor căzuți la datorie”, amplasat în curtea Unității militare 1001 a DTC din Capitală.

La eveniment au participat Prim-adjunct al comandantului, șeful Statului Major al Trupelor de Carabinieri, colonel Mihail Ciubaciuc, Comandantul unității, colonel Andrian Peșterean, întreg efectivul Unității militare 1001 a DTC, combatanţi şi veterani , rude şi membri ai familiilor celor decedaţi în luptele sângeroase din 1992.

După dezvelirea solemnă a monumentului, ÎPS Mitropolit Vladimir a oficiat Slujba de sfințirie și o Panihidă pentru sufletele ostașilor căzuți pe câmpurile de luptă, în timpul tragicului conflict de pe Nistru.

Alături de Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova s-au rugat: PC Părinte Arhimandrit Nicolae (Roșca), Duhovnicul Mănăstirii Ciuflea din Capitală, Preşedinte al Sectorului Sinodal Activitate Pastorală în MAI şi Organele de Drept, împreună cu un grup de preoți-militari.

”Valorile creștine semănate în conștiința militarilor dezvoltă legătura seculară dintre Biserică și armată întru continuitatea tradițiilor și are menirea să răspundă cerinţelor morale şi spirituale ale militarilor şi să contribuie la educaţia religioasă, patriotică, civică şi etică a acestora. Astăzi ne-am rugat pentru ostașii care au luptat pentru integritatea, pentru suveranitatea republicii noastre, iar datoria noastră sfântă este să ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să le ierte toate greșalele făcute cu voie sau fără de voie”, a menționat ÎPS Mitropolit Vladimir.

La rândul său, colonelul Mihail Ciubaciuc, a adus mulțumiri din partea conducerii Ministerului Afacerilor Interne și Departamentului Trupelor de Carabinieri pentru ÎPS Vladimir și capelanii militari pentru contribuția esențială pe care o aduc zilnic prin susținerea spirituală a efectivului Trupelor de Carabinieri.

Pentru activitatea sârguincioasă și în semn de recunoștință spre binele și întru propășirea Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir a decorat cu distincții bisericești conducerea Unității militare 1001 a Trupelor de Carabinieri.

În cadrul ceremoniei festive Înaltpreasfinţitul Vladimir a fost menționat cu distincția DTC – Crucea „Pentru Merit” de clasa II, mulțumind conducerii MAI și DTC, pentru bunăvoință, deschidere și promovarea valorilor creștine în mediul militar, iar, Capelanul Unității, Prot. mitr. Nicolae Tudoreanu a fost distins cu diploma DTC și  cu insigna jubiliară „25 de ani ai Trupelor de Carabinieri”, pentru aportul adus la realizarea procesului de catehizare în rândul efectivului Unității militare 1001 a DTC.

 ***

Brigada nr.1 mobil-operativă  este о subdiviziune subordonată Departamentului trupelor de carabinieri, constituită pe principii militare, care asugură instruirea ofiţerilor, subofiţerilor, militarilor în termen precum şi perfecţionarea contingentului de recruţi, pentru subdiviziunele trupelor de carabinieri.

Pe parcursul a 25 de ani efectivul unității militare 1001 a Trupelor de Carabinieri îndeplinește cu cinste sarcinile de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice atît în municipiul Chișinău cît și pe întreg teritoriul țării contribuind esențial la apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor Republicii Moldova.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media