Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

17:04, duminică, 25 noiembrie, 2018

ÎPS Mitropolit Vladimir a oficiat Sfințirea picturii bisericești și Sfânta Liturghie în biserica „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din s. Ulmu, r. Ialoveni

În duminica a XXVI-a după Rusalii, 25 noiembrie 2018, ÎPS Mitropolit Vladimir a oficiat Sfințirea picturii bisericești și Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din s. Ulmu, r. Ialoveni, după finisarea procesului de reparație interioară a locașului de cult, care a aniversat anul acesta 140 de ani de la întemeiere și care a activat fără întrerupere până astăzi, chiar și în cele mai grele timpuri de prigoană pentru creștinii din această comunitate.

Cu acest prilej de bucurie duhovnicească, mulțimea sătenilor, dar și a oaspeților parohiei, s-a adunat în Biserica din sat pentru a o lăuda pe Maica Domnului, ocrotitoarea cerească a acestei comunități creștine, aducând mulțumire și recunoștință lui Dumnezeu pentru realizările frumoase ale bisericii și ale întregii comunități parohiale.

Astfel, dis-de-dimineață, harnicul paroh al bisericii, Prot. mitr. Petru Pisica, alături de Protopopul de Ialoveni, Prot. mitr. Anatolie Ștefanov și soborul preoțesc prezent la sărbătoare, l-au întâmpinat pe Întâistătătorul Bisericii noastre, ÎPS Mitropolit Vladimir.

Serviciul divin a început cu săvârșirea Slujbei de Sfințire a picturii bisericești, urmată de Liturghia praznicală, oficiată de un sobor preoțesc în frunte cu Mitropolitul țării.

Printre coliturghisitori au fost și Prot. mitr. Vadim Cheibaș, Secretar mitropolitan, Prot. mitr. Anatolie Ștefanov, Protopop de Ialoveni, Prot. mitr. Petru Pisica, parohul bisericii și secretar al Protopopiatului Ialoveni, un sobor preoțesc, precum și protodiaconul mitropolitan Ioan Brașoveanu.

Printre mulțimea credincioșilor la serviciul divin au fost prezenți: Dna Monica Babuc, Ministru al Educației, Culturii și Cercetării, autoritățile publice centrale și locale, dar și alți reprezentanți ai administrației și instituțiilor publice locale, ctitori și prieteni ai Bisericii din această localitate.

Răspunsurile la Slujba praznicală au fost date de către Grupul coral bărbătesc „Gnosis” din Chișinău, condus de către Dl Serghei Crudu.

La Vohodul mic, cu prilejul aniversării a 15 ani de activitate în fruntea Protopopiatului de Ialoveni, Prot. mitr. Anatolie Stefanov a fost decorat cu Ordinul bisericesc „Sf. Ierarh Gavriil”, iar parohul bisericii s-a învrednicit de ordinul „Meritul bisericesc” gr. II, precum și de dreptul de a sluji Sfânta Liturghie cu Ușile Împărătești deschise până la rugăciunea domnească.

La momentul potrivit din cadrul Sfintei Liturghii, ÎPS Mitropolit Vladimir a hirotonit în treapta de diacon pe tânărul Mihail Marin, student în anul II la Academia de Teologie Ortodoxă din Chișinău, pe seama Protopopiatului Ștefan Vodă.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, clerul și credincioșii au săvârșit înconjurul Bisericii cu citirea pericopelor evanghelice, după care ÎPS Mitropolit Vladimir a rostit un cuvânt de învățătură, în cadrul căruia a adresat totodată un mesaj de felicitare și mulțumire tuturor celor prezenți care au contribuit la împodobirea și zugrăvirea sfântului locaș.

De asemenea, după cuvântul de învățătură, cu mesaje de felicitare au venit și oaspeții prezenți la sărbătoare, Președintele Raionului Ialoveni, Primarul localității, ctitori, prieteni ai Părintelui Paroh, dar și enoriașii Bisericii.

Totodată, Părintele paroh Petru a mulțumit soborului preoțesc în frunte cu ÎPS Mitropolit Vladimir, autorităților publice, cântăreților, ctitorilor, pentru prezența rugătoare, susținere, jertfă și participare la sărbătoarea dedicată sfințirii picturii interioare a Bisericii.

Pe lângă biserica din localitate activează și Centrul de zi pentru copiii proveniți din familiile social-vulnerabile, care activează de aproximativ 10 ani de zile. În cadrul acestuia în jur de 30 de copii din localitate au posibilitatea să-și facă temele după ore, să studieze limbi străine cu specialiști, să primească o masă gratuită, dar și posibilitatea de a participa la anumite cercuri de jocuri sau dezvoltare intelectuală și personală.

La final, toți cei prezenți au fost invitați la agapa de sărbătoare pregătită cu mult drag de către credincioasele din localitate.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media