Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

17:12, duminică, 11 iunie, 2023

ÎPS Mitropolit Vladimir a oficiat Sfințirea Bisericii și Sfânta Liturghie în parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din s. Corjova, r. Criuleni

În Duminica I după Cincizecime, a Tuturor Sfinților, 11 iunie 2023, Înaltpreasfințitul Părinte Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, a oficiat Sfințirea Bisericii și Sfânta Liturghie în parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din s. Corjova, r. Criuleni.

Sărbătoarea a debutat cu săvârșirea Slujbei de Sfințire a Prestolului și a locașului, urmată de Liturghia praznicală.

Alături de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova au înălțat rugăciuni: prot. mitr. Teodor Pelin, protopop de Criuleni și Dubăsari, prot. Serghei Burduja, parohul bisericii și un sobor de preoți și diaconi.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de către corul preoțesc „Sfântul Ierarh Gavriil Bănulescu-Bodoni”, condus de dirijorul, prot. Teodor Vrabie.

În timpul vohodului mic, Înaltpreasfinția Sa a decorat mai mulți preoți după cum urmează:
Prot. Serghei Burduja, dreptul de a sluji cu Ușile Împărătești deschise până la Rugăciunea Domnească Tatăl Nostru și dreptul de a purta mitră.
Prot. Veaceslav Ceban, dreptul de a sluji cu Ușile Împărătești deschise până la Rugăciunea Domnească Tatăl Nostru.
Prot. Teodor Vrabie, dreptul de a sluji cu Ușile Împărătești deschise până la imnul Heruvic.
Prot. Veaceslav Donscoi, dreptul de a purta cruce cu pietre scumpe.
Dl. Gheorghe Ojog, primarul localității, ordinul  „Sfântul Ierarh Dionisie Erhan” pentru munca depusă pe parcursul anilor la reparația bisericii.

În cadrul Sfintei Liturghii, Arhipăstorul a hirotonit pe ipodiaconul Ghenadie Panfili, student ATOM anul I, în treapta de diacon.

La sfârșitul slujbei, a urmat înconjorul bisericii și un te-deum de mulțumire pentru ajutorul primit de la Bunul Dumnezeu în lucrarea înfăptuită. Totodată mai mulți ctitori și binefăcători s-au învrednicit de medalii, ordine și diplome mitropolitane.

Felicităm pe toți credincioșii acestei parohii, harnici și dinamici, luminați de credință și rugăciune, aflați sub ocrotirea Maicii Domnului și a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, a menționat Mitropolitul.

După oficierea te-deum-ului, prot. Serghei, parohul bisericii, a mulțumit Întâistătătorului pentru slujirea arhipăstorească și pentru bunăvoința și dragostea părintească pe care mereu o are pentru biserica ortodoxă și creștinii ei.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media