Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

13:05, duminică, 27 noiembrie, 2022

ÎPS Mitropolit Vladimir a liturghisit în duminica XXIV după Cincizecime la Catedrala mitropolitană „Nașterea Domnului” din capitală

 

Înaltpreasfințitul Părinte Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove a săvârșit în Duminica a XXIV-a după Cincizecime (a Samarineanului milostiv), Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala mitropolitană „Nașterea Domnului” din capitală.

Întâistătătorului i-au coliturghisit: Prot. mitr. dr. Vadim Cheibaș, secretar mitropolitan și chelar al catedralei împreună cu soborul de preoți și diaconi.

Arhiereul, preoții și poporul au mulțumit în timpul Sfintei Liturghii, Dumnezeului ceresc pentru toate binefacerile Sale și au cerut binecuvântarea lui Hristos Domnul pentru toată fapta cea bună și ferirea de orice uneltire vrăjmașă.

Samarineanul milostiv din Evanghelia care s-a citit astăzi este însuşi Mântuitorul Iisus Hristos care, asemenea samarineanului din parabolă, toarnă peste rănile noastre untdelemnul mângâierii şi vinul cel tare al dumnezeieştii Sale iubiri. El ne-a învăţat nu doar ceea ce înseamnă aproapele nostru, ci mai ales cum să devenim noi înşine aproapele semenilor noştri. Deoarece, El este lumina cea mai presus decât toată lumina, odihna cea mai presus decât toată odihna, bucuria cea mai presus decât toată bucuria, viaţa şi mântuirea care dăinuieşte în vecii vecilor.

După rugăciunea domnească Tatăl Nostru, numeroși credincioși s-au împărtășit cu Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul mixt al Catedralei Mitropolitane condus de Dna Dirijor Angela Angheni.

Cu binecuvântarea Ierarhului, cuvântul de învățătură al Sfintei Evanghelii, a fost rostit de către Prot. mitr. dr. Vadim Cheibaș, totodată, Preacucernicia Sa a adus la cunoștință enoriașilor prezenți că de mâine, 28 noiembrie, Creștinii Ortodocși vor păși în postul Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media