Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

23:15, sâmbătă, 14 ianuarie, 2023

ÎPS Mitropolit Vladimir a liturghisit de sărbătoarea Tăierii împrejur a Domnului și pomenirea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, la Mănăstirea Hagimus

Cel Ce şezi pe Scaunul cel în chipul focului, întru cele de sus, împreună cu Părintele Cel fără de început şi cu Dumnezeiescul Duh, ai binevoit a Te naşte pe pământ din Fecioară, Maica Ta, care nu ştie de bărbat, Mântuitorule Iisuse. Pentru aceasta ai şi fost tăiat împrejur a opta zi ca un Om. Slavă Sfatului Tău Celui Preabun; Slavă rânduielii Tale; Slavă smereniei Tale, Unule Iubitorule de oameni. (Tropar la Praznicul Tăierii împrejur cea după Trup a Domnului, glasul 1)

14/01 ianuarie 2023 – Ziua de astăzi a prilejuit o triplă sărbătoare pentru credincioșii drept-măritori – prăznuirea Tăierii Împrejur a Domnului, pomenirea Sf. Ierarh Vasile cel Mare și începutul anului nou civil pe stil vechi. Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Vladimir, Întîistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova, a liturghisit la mănăstirea „Sf. Mironosițe Marta și Maria” din s. Hagimus, r. Căușeni.

La Sfânta Liturghie alături de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova au coliturghisit: prot. mitr. dr. Vadim Cheibaș, secretarul Mitropoliei Moldovei, PC arhimandrit Andrei (Cotruță), duhovnicul mănăstirii și un sobor de preoți și diaconi.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul de maici al Mănăstirii.

Adresându-se binecredincioasei adunări, Mitropolitul Vladimir a vorbit despre importanța fiecărui eveniment în parte dintre cele trei și despre felul cum trebuie să petreacă un bun creștin această zi însemnată. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a adresat un cuvânt de felicitare tuturor credincioșilor care poartă numele de Vasile, îndemnându-i să ia aminte la viața marelui luminător și să-i ceară în tot timpul vieții mijlocirea în fața Dreptului Judecător.

În continuare, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova a urat tuturor un An Nou îmbelșugat, plin, mai ales de roade duhovnicești și de realizări frumoase, toate spre lauda și preamărirea lui Dumnezeu, iar, mai apoi, tradițional, enoriașii au fost semănați de către slujitorii Altarului.

Prin rânduiala Bunului Dumnezeu și strădania arhimandritului Andrei (Cotruță), a maicii starețe, egumena Marta (Cușnir), obștei monahale și a ctitorilor binecredincioși, astăzi, ÎPS Mitropolit Vladimir a sfințit setul de 7 clopote ce va completa ansamblul liturgic și monastic al acestui colțișor de rai, mănăstirea „Sf. Mironosițe Marta și Maria” Hagimus.

A urmat agapa creștină, după care corul „Ascensio” al Liceului de Arte și Corul de copii, de pe lângă biserica „Sf. Ioan Botezătorul”, din orașul Ștefan Vodă, condus de Preotul Ioan Apostol și preoteasa Olga, au prezentat un concert cu tradiții de iarnă: colinde, urături și semănături.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media