Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:23, miercuri, 13 iulie, 2022

ÎPS Mitropolit Vladimir a decorat un grup de ctitori și binefăcători ai Bisercii Ortodoxe din Moldova

Miercuri, 13 iulie 2022, Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove a decorat la Reședința mitropolitană un grup de ctitori și binefăcători ai Bisercii Ortodoxe din Moldova.

În semn de recunoștință, pentru activitatea sârguincioasă și promovarea valorilor creștin-ortodoxe, de înalte distincții mitropolitane s-au învrednicit:

Andrei Neguță – Ordinul „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt”, de gradul II.

Nicolae Alexei – Ordinul „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt”, de gradul II.

Mihai Cebotari – Ordinul „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt”, de gradul II.

Victor Miron – Ordinul „Meritul Bisericesc” de gradul III.

Mihail Avram – Ordinul „Meritul Bisericesc” de gradul III.

Cu aceast prilej, Mitropolitul Vladimir a mulţumit invitaţilor pentru eforturile depuse de domniile lor întru binele şi propășirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

La rândul lor, toți cei prezenți au mulțumit Întâistătătorului pentru gestul mărinimos și pentru bunăvoința manifestată, declarându-se dispuși să muncească și mai departe pentru promovarea valorilor ziditoare.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media