Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:24, sâmbătă, 18 noiembrie, 2023

ÎPS Mitropolit Vladimir a adresat un mesaj de felicitare egumenei Epistimia (Goncearenco) cu prilejul celebrării ocrotitorilor cerești

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit al Chișinăului şi al Întregii Moldove Vladimir a adresat un mesaj de felicitare stareței sfintei mănăstiri „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din Suruceni, egumenei Epistimia (Goncearenco), cu prilejul celebrării sfinților ocrotitori cerești Galaction și Epistimia.

Preacuvioasă maică stareță Epistimia,

În zi de aleasă prăznuire duhovnicească, atunci când suflarea ortodoxă îi cinsteşte pe Sfinții Cuvioși Mucenici Galaction și Epistimia, aducem preacuvioșiei voastre cele mai frumoase urări de bine, însoţite de gânduri senine.

Cu acest deosebit prilej, vă adresăm alese felicitări dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în lucrarea duhovnicească și misionară pe care o desfășurați spre slava Preasfintei Treimi și propășirea Bisericii.

Hristos-Domnul, Arhiereul Cel veșnic, să Vă dăruiască în continuare aceeași râvnă plină de evlavie în slujirea Bisericii Ortodoxe din Moldova. Harul Duhului Sfânt să se reverse totdeauna cu îmbelșugare asupra preacuvioșiei voastre, dăruindu-vă roade alese și binecuvântate!

Pentru rugăciunile Sfinților Cuvioși Mucenici Galaction și Epistimia –  Domnul Cel Milostiv și Iubitor de oameni să vă păzească în puterea forțelor sufletești și trupești, în pace și bucurie pentru mulți ani și să vă trimită ajutorul Său darnic în toate faptele și lucrările ziditoare.

Asigurându-Vă de preţuirea şi respectul nostru, Vă spunem

LA MULŢI ȘI BINECUVÂNTAȚI ANI!

Cu dragoste întru Hristos,

 VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE