Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

21:20, joi, 28 mai, 2009

Interviul Mitropolitului Vladimir pentru portalul www.politik.md

În preajma Înălţării Domnului ÎPS Vladimir a acordat un interviu pentru portalul www.politik.md:

– Înalt Prea Sfinţite Vladimir, cum apreciaţi viaţa bisericească din R. Moldova?

Anul 2009, pentru mine este un an aniversar deoarece de 20 de ani mă aflu la cârma Bisericii Ortodoxe din Moldova. Am ajuns într-o perioadă favorabilă, binecuvântată şi cu frumoase realizări pentru spiritualitatea noastră dreptmăritoare din acest spaţiu. S-au rupt lanţurile atee, au început să se redeschidă sute de biserici şi mănăstiri, dar mai sunt încă foarte multe de înfăptuit şi cu multe probleme ne confruntăm la zi.

Una dintre ele este renovarea lăcaşurilor sfinte, iar alta menţinerea unei vieţi sănătoase în spirit duhovnicesc. Am avut cândva criză de slujitori, deoarece nu erau şcoli teologice şi nu avea cine să-i instruiască, astăzi ne bucurăm că avem cadrele, şcolile noastre.

Important este că Biserica a început să se implice în viaţa societăţii, astfel cuvântul Domului este auzit oriunde. Cu regret nu se ţine cont în toate de cuvântul Domnului, aici mă refer la astfel de probleme ca avortul, propagarea imaginilor pornografice şi altele ce ţin de morala noastră creştinească.

– Cum comentaţi faptul că unii preoţi sunt simpatizanţi politici?

Biserica are o bună conlucrare cu conducerea ţării şi cu toate instituţiile statale. Însă nu ne implicăm în viaţa politică, dar conlucrăm cu toate instituţiile statale şi cu administraţia publică locală în vederea realizării unor lucruri bune ce ţin de sufletul uman. Faptul că unii preoţi sunt simpatizanţi ai partidelor politice, ca cetăţeni ai acestei ţări au tot dreptul, doar că nu au dreptul conform normelor noastre canonice să se implice în campania electorală. Dacă vreun preot face aceasta benevol, desigur că comite o încălcare şi cei care pledează pentru viaţa politică mai mult decât pentru viaţa religioasă nu au altceva de făcut decât să abandoneze vocaţia de slujire Domnului.

– Cum se implică Biserica Ortodoxă în soluţionarea problemei „copiilor străzii”?

Biserica se implică, în primul rând, în soluţionarea problemelor copiilor, tinerilor vlăstare care şi sunt viitorul societăţii noastre. În acest sens, Biserica a deschis mai multe şcoli duminicale, cantine şi ONG-uri pe lângă parohii, în toată republica, îndreptate în conlucrarea cu tinerii. Un lucru aparte îl înfăptueşte Prea Sfinţitul Episcop Petru de Hâncu, care întreţine orfelinatul de copii din sectorul Buiucani ai capitalei, care activează pe lângă Mănăstirea Hâncu.

Mergem la copiii aflaţi în centrele de plasament, încercăm să le vorbim despre valorile vieţii, să le fim un sprijin la momente grele ale vieţii.

– Religia a fost introdusă ca obiect facultativ în gimnaziile ţării noastre, cum credeţi de ce tinerii, totuşi, manifestă un comportament atât de violent?

Din anul 1995 Biserica pledează pentru introducerea religiei ca obiect de studiu obligatoriu în şcoli. Din păcate nu s-a ajuns la un consens în acest sens, deoarece unii pledează pentru istoria religiei, alţii insistă ca şi celelalte confesiuni să intre în şcoală. Dar credem că ne vom mobiliza tânăra generaţie şi vom depune tot efortul pentru ca problema să fie ridicată în noul Parlament.

În Biserică se spune că începutul înţelepciunii este frica de Dumnezeu, or ceea ce cultivă Biserica este tocmai dragostea faţă de aproapele. Dacă aceasta nu este învăţat în cei şapte ani de acasă, dacă nu sunt crescuţi copiii în frica Domnului, nu li se dau principiile de bază ale moralei noastre creştine în care se spune: „Iubeşte-l pe aroapele tău ca pe tine însuţi”, atunci copiii şi tinerii nu pot fi ajutaţi de a nu fi violenţi.

– Cum vedeţi Dvs. răspândirea celorlalte culturi şi confesiuni religioase pe teritoriul R. Moldova?

Astăzi pe teritoriul ţării noatre sunt înregistrate 23 de culte religioase. De rând cu creştinii ortodocşi, care reprezintă 93% din populaţie mai sunt şi alte minorităţi religioase care îşi desfăşoară activitatea. Cele mai mari probleme le avem cu cultele religioase care sunt deghizate în formula unor organizaţii de tineret care, chipurile, desfăşoară o activitate filantropică, dar pe ascuns promovează anumite învăţături religioase care adesea sunt chiar antistatale.

– Care sunt metodele de dezvoltare şi educare a unei societăţi cultural sănătoase în viziunea Mitropolitului Vladimir?

Biserica întotdeauna a fost un puternic factor de formare a personalităţii. Sfinţii Părinţi vorbesc de cele 3 lucruri de bază pentru care pledează Biserica: unitatea, libertatea, dar pe toate le cuprinde dragostea noastră creştină care nu este în nici un caz egoistă, dar jertfelnică. Cheia succesului este de a creşte tinerii formându-i ca personalităţi multilateral dezvoltaţi, dar neomiţând elementul spiritualităţii. Nimeni nu poate deveni o personalitate fără credinţă.

– Care este cusurul caracterului moldovenilor, cum vedeţi din punct de vedere al Bisericii?

Suntem un neam foarte destoinic şi credincios, cu tradiţii frumoase, dar în acelaşi timp şi foarte vicioşi. Judecăm aproapele, ne bucurăm repede de durerea, necazul aproapelui şi ne întristăm de frumoasele realizări ale lui, ceea ce nu e un principiu creştin. Este dezvoltată mândria astfel încât omul tinde să aibă cât mai multe şi dacă a făcut vecinul ceva neapărat să aibă şi el. Un mare neajuns al nostru este că prea puţin ştim şi prea multe le judecăm, din care reies alte probleme cu care ne confruntăm. Mai avem şi o dublă influenţă care vine din spaţiul slav şi din occident. Astfel parcă gândim într-un fel, dar trăim altfel. Vorbim una şi facem alta. Majoritatea oamenilor care se declară că sunt creştini ortodocși doar 10 – 15% sunt ataşaţi de Biserică. Cel mai mare neajuns al nostru este că suntem nişte creştini „la frecvenţă redusă”, noi suntem rupţi de viaţa bisericească şi toate eforturile noastre care urmează să le depunem de acum înainte sunt îndreptate pentru celelalte procente de creştini neîmbisericiţi.

– Cum decurge o zi obişnuită a ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove?

O zi obişnuită a mea decurge ca a oricărui bun creştin. De dimineaţă, la orele 5 încep rugăciunile (inclusiv pravila călugărească) până la orele 7, după care iau micul dejun şi de la 8 încep lucrul în birou. Într-o zi obişnuită analizez toate cererile parvenite de la oameni sau care ţin de viaţa de parohie, precum şi cererile de ajutor. Încercăm să ajutăm câţi mai mulţi oameni. Prânzul este de la ora 13 la 14 după care îmi reiau activitatea până la orele 17-18 şi încă două ore de rugăciune. De obicei după orele 22 mă culc, dar mai urmăresc ştirile, primesc delegaţii şi credincioşi care vin cu diverse întrebări sau alte ocazii.

– Lăsaţi un mesaj de binecuvântare pentru portalul informaţional „Politik” şi pentru cititorii săi?

Pentru acest portal şi pentru cei care reflectă evenimentele social-economice şi politice de la noi le-aş dori ca ştirile să corespundă adevărului, să fie în spiritul consolidării şi păcii din societate.

Binecuvântăm gândurile, faptele, lucrurile cele bune care sunt îndreptate spre înălţarea omului, mai ales că ne aflăm în zilele măreţe ale Înălţării Domnului. Noi cerem prin intermediul lui Dumnezeu să binecuvânteze acest portal informaţional, şi activitatea Dvs. să fie îndreptată doar spre binele societăţii.

A consemnat Dorina Arsene