Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:29, marți, 25 octombrie, 2022

Întâlnire duhovnicească și donație de carte la Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova

Luni, 24 octombrie, cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir, în cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, au reînceput întâlnirile duhovnicești cu elevii și studenții instituției. Tema: ”Paisianismul în spațiul sud-est european”.

A conferențiat prot. Octavian Moșin, profesor la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, participând prot. Andrei Oistric, decan, profesor la disicplina Studiul Noului Testament, și prot. Victor Ceresău, profesor la disciplina Teologie Liturgică, precum și zeci de învățăcei ai instituției.

Tema abordată e în contextul celor 300 de ani de la nașterea Sf. Paisie de la Neamț, cel care a promovat isihasmul în spațiul românesc.

În aceeași zi, cu implicarea prot. Vetcislav Cazacu, prorectorul Academiei, pentru toți seminariștii și studenții școlilor duhovnicești au fost împărțite seturi de carte teologică și religioasă, oferite de către Asociația Studenților Creștini Ortodocși din Moldova, Asociația ”Sf. Filaret cel Milostiv” din Iași și Centrul de Cercetări Istorice “Pr. Dumitru Bălaşa”, Râmnicu-Vâlcea, România.

Sursa: octavianmosin.md