Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

16:43, joi, 20 iunie, 2024

Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a slujit Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Chiștelnița

La data de 20 iunie 2024, obștea monahală și enoriașii Mănăstirii „Soborul Sfinților Arhangheli” din Chiștelnița, Telenești, au primit vizita Înaltpreasfințitul Părinte Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove care a oficiat Sfânta Liturghie cu ocazia jubileului de 50 ani de la naștere și 30 ani de preoție a părintelui stareț, PC arhim. Serafim (Prinos).

Alături de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova au înălțat rugăciuni: PC arhim. Serafim (Prinos), starețul mănăstirii, prot. mitr. Marian Boldescu, protopop de Telenești, soborul de preoți și diaconi împreună cu credincioșii din localitate.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de către corul ”Mihail Berezovschi” condus de dl Dimitrian Albot.

În timpul vohodului mic, Înaltpreasfinția Sa a decorat pe părintele stareț cu ordinul ”Ordinul Recunoștinței”, prot. Valerian Stratulat – ordinul ”Meritul Bisericesc” de gr. II, prot. mitr. Leonid Condrea – dreptul de a sluji Sf. Liturghie cu ușile împărătești deschise până la rugăciunea Tatăl nostru iar prot. Mihail Ili – dreptul de a sluji Sf. Liturghie cu ușile împărătești deschise până la imnul Herovic, preotul Vasile Chirița – dreptul de a purta paliță și cruce de aur și ierom. Varlaam (Ganciu) – a fost avansat în treapta de arhimandrit.

La sfârșitul slujbei, a urmat înconjorul bisericii, sfințirea a două Răstigniri noi dar și un te-deum de mulțumire pentru ajutorul primit de la Bunul Dumnezeu în lucrarea înfăptuită.

„Felicităm pe toți credincioșii acestei parohii, harnici și dinamici, luminați de credință și rugăciune, aflați sub ocrotirea Sfinților Arhangheli, care deși Mănăstirea suferise un incendiu ce a distrus o bună parte din ea, acum se bucură de o renovare capitală încât, orice enoriaș sau pelerin, are unde să-și plece capul la rugăciune” a menționat Mitropolitul.

După oficierea te-deum-ului, arhimandritul Serafim a mulțumit Întâistătătorului pentru slujirea arhipăstorească și pentru bunăvoința și dragostea părintească pe care mereu o are pentru biserica ortodoxă și creștinii ei.

În încheierea serviciului divin de astăzi, Întâistătătorul a oferit în dar creștinilor prezenți câte o iconiță în semn de sporire duhovnicească și amintire a acestui istoric eveniment pentru Sfânta Mănăstire și localitatea Chiștelnița.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media