Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

13:24, vineri, 12 februarie, 2016

Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a liturghisit la Academia de Teologie Ortodoxă din Chișinău

IMG_9803

Astăzi, când Biserica îi cinsteşte pe Sfinţii Trei Ierarhi, Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova îşi sărbătoreşte hramul. În această binecuvântată zi, capela „Sfinţilor Trei Ierarhi” de pe teritoriul ATOM a devenit neîncăpătoare pentru numeroşii seminarişti, studenţi şi enoriaşi, pregătiţi duhovniceşte pentru a sărbători acest eveniment, prin participarea la serviciul divin praznical, alături de Înaltpreasfințitul Mitropolit  Vladimir – Rector  al Academiei de Teologie Ortodoxă și Seminarului Teologic.

Această sărbătoare a Sfinților Trei Ierarhi este o sărbătoare a comuniunii. Sfinţii Trei Ierarhi sunt cele trei vârfuri ale ierarhiei Bisericii Ortodoxe, care au întrecut cu înălţimea vieţii şi a învăţăturii lor pe mulţi şi ca nişte apostoli după Apostoli au strălucit în lume.

Sfinții Trei Ierarhi sunt prăznuiți împreună pe 30 ianuarie / 12 februarie pentru a le descoperi creștinilor că nu este unul mai mare decât altul. Prin hotărârea luată la Atena, la primul Congres al Profesorilor de Teologie din anul 1936, Sfinții Trei Ierarhi au devenit patronii spirituali ai instituțiilor de învățământ teologic orthodox din întreaga lume.

După serviciul divin la care a participat un numeros sobor preoțesc, Întâistătătorul s-a adresat cu un cuvânt de felicitare către corpul profesoral și seminariști și studenți, urându-le să fie misionari adevărați ai Bisericii și să propovăduiască cu neînfricare Adevărul mântuitor al Evangheliei.

La rândul său, Prorectorul ATOM, Prot. mitr. Vetcislav Cazacu, a mulțumit Mitropolitului pentru grija părintească ce o are pentru Academia și Seminarul Teologic, menționând că atât dascălii, precum și învățăceii, rămân ascultători Înaltpreasfinției Sale, gata să-i urmeze îndemnul și povața spre propășirea credinței.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media