Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

17:05, joi, 9 iunie, 2016

Înălţarea Domnului, prăznuită la Catedrala mitropolitană

IMG_7092

În ziua prăznuirii Înălţării Mântuitorului Hristos, sau a Ispasului, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir, avându-i alături pe slujitorii Catedralei mitropolitane, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie praznicală, la care au participat nenumăraţi credincioşi drept-măritori.

Sărbătoarea de astăzi amintește de ridicarea Mântuitorului Iisus Hristos cu Trupul la Cer, după 40 de zile de la Învierea Sa din morți. Înălțarea Domnului este ultimul eveniment din viața pământească a Mântuitorului.

La Vohodul mic, clericul Catedralei mitropolitane, Prot. mitr. Andrei Burlescu a fost decorat de către Arhipăstor cu Ordinul mitropolitan „Meritul bisericesc” de gr. II, cu prilejul aniversării a 60 ani de viață pământească, dar și pentru munca jertfelnică pe care părintele Andrei mai bine de două decenii o realizează în câmpul slujirii pastoral-misionare.

Îm timpul serviciului divin, Vlădica Vladimir l-a hirotonit în treapta de preot pe diaconul Ioan Graur, student în anul III, la Academia de Teologie Ortodoxă din Chișinău.

Liturghia de astăzi a fost una deosebită și pentru tânărul Vitalie Șelestenco, student în anul II, la Academia de Teologie Ortodoxă din or. Moscova, care a fost hirotonit de către Mitropolit în treapta de diacon, ambii slujitori primind felicitările şi îndemnurile părinteşti ale Înaltpreasfinţiei Sale.

Nou-hirotoniții au mulțumit Arhipăstorului pentru îndemnurile și urările făcute și au promis Înaltpreasfinției Sale supunere fiască și întru totul ascultare pentru mântuirea credincioșilor și pentru binele și propășirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

La finalul serviciului divin a urmat un Tedeum de mulțumire, după care enoriașii au primit binecuvântări arhierești din partea Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, îndreptându-se spre casele lor cu nădejde în ajutorul Domnului și cu speranța moștenirii Împărăției cerurilor.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media