Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

20:20, joi, 28 noiembrie, 2013

Înalt Prea Sfinţitul Vladimir: “Mă bucur de tinerii noştri care au fost crescuţi în spirit creştinesc!”

Pe parcursul anului, conform calendarului bisericesc, avem patru posturi: cel al Sfintelor Paşti, Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, Adormirii Maicii Domnului şi cel al Naşterii Domnului. Deoarece ne aflăm la începutul Postului Crăciunului, Înalt Prea Sfinţitul Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove, a binevoit să ofere un interviu corespondentului ziarului Reporter USEM despre importanţa acestuia în anul bisericesc şi modul de viaţă pe care ar trebui să-l aibă enoriaşii în această perioadă.

 – Înalt Prea Sfinţia Voastră, cum ar trebui să petreacă creştinii pentru postul Naşterii Mîntuitorului Iisus Hristos?

– Timpul se scurge şi în fiecare toamnă, cînd ne apropiem de postul Naşterii Mîntuitorului, trăim aceleaşi sentimente de bucurie duhovnicească, pentru că Hristos a venit printre noi pentru a ridica păcatul lumii. Precum fiecare creştin se pregăteşte pentru un eveniment, din timp, făcând curat în casă şi pregătind bucate alese, aşa şi sufletul unui creştin are nevoie de o „spălare de păcate”, ca să fie demn de a întîmpina Naşterea Mîntuitorului Iisus Hristos. În această perioadă creştinii sunt îndemnaţi să aibă o trăire deosebită – ei trebuie să postească, să vină la biserică, să se mărturisească şi să se împărtăşească. Doar realizînd aceste lucruri putem să ne bucurăm cu adevărat de Naşterea Mîntuitorului Hristos „carele pentru noi oamenii şi pentru a noastră mîntuire S-a pogorât din ceruri şi s-a întrupat de la Duhul Sfînt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om” în ieslea Betleemului şi nu în palate aurite. Deseori, cu părere de rău pregătim mai mult trupul şi nu sufletul, precum ar fi firesc. Noi în fiecare clipă trebuie să fim pregătiţi pentru întîmpinarea Mîntuitorului Hristos, cu atît mai mult în această perioadă.

 – Cum trebuie să-şi educe creştinii copiii pentru ca aceştia să trăiască conform dogmelor bisericeşti?

 – Hristos a venit pe pămînt şi ne-a arătat pilda cea bună şi frumoasă. Este de datoria noastră să ne ducem viața pământească conform învăţăturilor primite. El s-a născut în ieslele sărăcăcioase ale Betleemului, a crescut ca şi toţi copiii pe acest pămînt şi s-a jucat cu semenii săi… Însă ce Îl deosebeşte de ei e faptul că a primit o educaţie aleasă de la Mama Sa. După cum ne informează scrierile Sfinţilor Părinţi, Hristos împreună cu logodnicul Fecioarei Maria, Iosif, se rugau şi munceau împreună. Încă din fragedă copilărie El a demonstrat o dragoste deosebită faţă de aproapele. Iată că s-a apropiat ziua când Mîntuitorul Hristos a fost botezat, apoi a început predica Sa în văzul tuturor şi pe toţi i-a îndemnat să ridice ochii de la pămînt spre cer şi de a aduce mulţumire lui Dumnezeu pentru creația Sa.

Omul pe acest pămînt este în trecere grabnică, iar sufletul este cel care se va înfăţişa la Dreapta Judecată. De aceea, noi, urmaşii lui Iisus Hristos, întotdeauna suntem îndemnaţi să postim, să ne rugăm, să fim mai blînzi, să frecventăm Sfînta Biserică, să ne mărturisim şi să ne împărtăşim cu prea curat Trupul Mîntuitorului, pentru ca având sufletul luminat să întîmpinăm acest ales praznic al Mîntuitorului nostru Iisus Hristos.

– Înalt Prea Sfinția Voastră, astăzi, când lumea vine cu ispite care de care mai îmbietoare, cât de mulţi tineri frecventează biserica?

 – Începînd cu anii 1989-90, când sfintele lăcașe au fost redeschise tinerii au început să frecventeze lăcaşurile de cult. Cu toate că au existat interdicţii severe în perioada sovietică, oamenii veneau la biserică. Spre exemplu, eu mergeam la serviciile divine, mă mărturiseam, mă împărtăşeam şi plecam acasă înţelegînd că adevărul îl poţi afla doar în Casa Domnului. După anii 90 ai secolului trecut, cînd Republica Moldova şi-a căpătat independenţa, mult mai mulţi oameni au început să vină la biserică, printre care evident, se numără și tinerii.

 – Eu mă bucur că cei din generația nouă au fost crescuţi în spirit creştinesc, pentru că foarte mulți tineri pot fi văzuți la biserică în zilele Sfîntului Post a Naşterii Mîntuitorului, a Învierii lui Hristos, de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sau Adormirea Maicii Domnului, rugându-se și trăind cu adevărat creștinește aceste perioade de asceză.

 – Cum ar trebui să se comporte tinerii în acest secol al tehnologiilor, ca să facă faţă tuturor provocărilor?

 – Sfîntul Apostol Pavel ne vorbeşte: „este bine ca omul să cunoască toate, dar nu toate sunt folositoare pentru sufletul omenesc”. Tehnologiile informaţionale pot fi folosite doar dacă sunt ziditoare de suflet. Noi ca persoane înzestrate cu raţiune trebuie să analizăm ce este bine pentru şi ce nu. Dacă utilizăm internetul sau televizorul pentru a ne informa referitor la niște evenimente istorice, de cultură generală, dar mai ales pentru a ne îmbogăți bagajul duhovnicesc, folosirea tehnologiilor este în mod evident binevenită, iar dacă acestea devin o sursă de tulburare a sufletului și a minții, ele devin periculoase și nerecomandate. Astfel trebuie să alegem cu mare atenție grîul de neghină.

Părintele Ilie Cleopa obişnuia să spună: „Mînca-v-ar Raiul!”. Vă doresc la toţi, să dea Bunul Dumnezeu ca să ne întîlnim acolo şi să ne bucurăm de toate frumuseţile cerești.

A consemnat Ion Asandi