Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:33, duminică, 26 februarie, 2023

În Duminica izgonirii lui Adam din Rai, ÎPS Mitropolit Vladimir a săvârșit rânduiala sfințirii Antimiselor și Sfânta Liturghie la catedrala mitropolitană

Toţi cei care doriţi să purcedeţi la nevoinţa postului şi rugăciunii, toţi cei care doriţi să adunaţi roade îmbelşugate din pocăinţa voastră ascultaţi cuvântul lui Dumnezeu, ascultaţi porunca lui Dumnezeu – şi lăsaţi, iertaţi aproapelui greşelile pe care le-a făcut faţă de voi! (Sfântul Ignatie Briancianinov)

În Duminica lăsatului sec de brânză (a izgonirii lui Adam din Rai), premergătoare Postului Mare, ÎPS Mitropolit Vladimir a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la caterdrala mitropolitană „Nașterea Domnului” din capitală.

Întâistătătorului i-a coliturghisit secretarul mitropolitan și eclesiarh al catedralei, prot. mitr. Vadim Cheibaș, PC arhim. Nectarie (Gherman), starețul mănăstirii Horăști împreună cu soborul de slujitori.

Serviciul divin a început cu sfințirea Antimiselor destinate pentru parohiile din cuprinsul Bisericii Ortodoxe din Moldova, după care a urmat Sfânta Liturghie. Antimisul simbolizează giulgiul în care a fost înfăşurat trupul Domnului nostru Iisus Hristos la punerea Sa în mormânt, precum şi mormântul Acestuia.

La Vohodul mic, Arhipăstorul a decorat pe PC arhim. Nectarie (Gherman) cu prilejul împlinirii a 25 ani de slujire preoțească – ordinul „Sfântul Ierarh Dionisie Erhan” de gr. II, în semn de recunoștință pentru activitatea sârguincioasă spre binele și întru mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

În timpul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa a hirotonit pe ipodiaconul Constantin Gherman în treapta de diacon pe seama mănăstirii „Sf. Knz. Vladimir” Horăști.

La finalul serviciului divin, Mitropolitul i-a îndemnat pe cei prezenți să petreacă Postul Mare în deplină împăcare unii cu alții, pentru a ajunge cu bine la luminata sărbătoare a Învierii Mântuitorului Hristos.

Vlădica a mai îndemnat pe credincioși să țină adevăratul Post, cel al înfrânării și al rugăciunii fierbinți, pentru ca într-adevăr să se bucure de roadele acestei nevoințe.

În seara aceasta, începând cu ora 17.00, ÎPS Vladimir v-a săvârși  slujba Vecerniei cu Cinul iertării la catedrala mitropolitană.

***

De mâine începem Sfântul şi Marele Post al Paştilor. Evanghelia zilei ne vorbeşte despre iertare, post şi milostenie, trei virtuţi alese prin care putem actualiza harul Botezului, sporind în efortul de sensibilizare morală şi înnoire duhovnicească.

Dacă, prin păcat, am căzut din raiul comuniunii cu Dumnezeu, ca oarecând Adam, suntem chemaţi ca, timp de patruzeci de zile, să creştem duhovniceşte până Îl vom întâlni tainic pe Domnul înviat. Acest lucru este posibil, renunţând la plăceri şi lucruri trecătoare şi făcând investiţii în eternitate.

Sosit-a iarăşi Postul cel Mare – primăvara sufletului… În acest răstimp, să renunţăm la desfătările pământeşti și să intrăm mai des în Sfânta Biserică, să ne spălăm cu lacrimile pocăinţei şi să primim Trupul şi Sângele Domnului, zicând în fiecare zi: „Luminează-mi haina sufletului meu, Dătătorule de lumină şi mă mântuieşte!”.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media