Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:51, duminică, 14 februarie, 2021

În Duminica a XXXVI-a după Cincizecime, a Vameşului Zaheu, ÎPS Mitropolit Vladimir a liturghisit la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”

În Duminica a XXXVI-a după Cincizecime, cea a lui Zaheu Vameşul, Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove a săvârşit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din municipiul Chișinău.

Alături de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova au coliturghisit: Prot. mitr. Vadim Cheibaș, Secretar al Mitropoliei și Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane, Arhimandritul  Ioan (Hangan), Duhovnicul Mănăstirii Pripiceni-Curchi și soborul de preoți și diaconi ai Catedralei Mitropolitane.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul arhieresc mixt al Catedralei Mitropolitane, condus de Dna Dirijor Angela Angheni.

Evanghelia care s-a citit astăzi la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie (Luca 19, 1-10) ne arată ce se întâmplă după o adevărată întâlnire cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este efectul unei întâlniri autentice cu El, o întâlnire după care nu se poate să nu îţi schimbi viaţa, nu se poate să nu ajungi la pocăinţă, la umilinţă, şi iată în cele din urmă la mântuirea veşnică a sufletului.

În timpul Serviciul divin de astăzi au avut loc două hirotonii: ierodiaconul Andrei (Șolcan) a fost hirotonit în treapta de ieromonah, iar monahul Alexei (Ștratu) a fost hirotonit în treapta de ierodiacon, ambii pe seama Mănăstirii Pripiceni-Curchi.

În cuvântul predicatorial rostit cu binecuvântarea ÎPS Vladimir de către Prot. mitr. Vadim Cheibaș  a evidenţiat faptul că Zaheu, lacomul şi zgârcitul de ieri devine deodată milostiv şi darnic deoarece s-a întâlnit cu milostivirea negrăită a lui Dumnezeu care l-a copleşit.

Mâine, 15 februarie, de sărbătoarea domnească a Întâmpinării Domnului, Întâistătătorul BOM va sluji la hramul Capelei Universității de Stat din Moldova.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media