Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

16:09, duminică, 14 noiembrie, 2021

În Duminica a XXI-a după Cincizecime, ÎPS Mitropolit Vladimir a oficiat Sfânta Liturghie și o hirotonie la Catedrala Mitropolitană din Chișinău

În Duminica a XXI-a după Cincizecime (a Vindecării demonizatului din ținutul Gherghesenilor), Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove a săvârşit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din municipiul Chișinău.

Alături de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova au coliturghisit: Prot. mitr. Vadim Cheibaș, Secretar al Mitropoliei și Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane, PC Arhim. Vladimir Porubin, preot misionar și paroh al bisericii “Pogorârea Sfântului Duh” din orașul Brescia, Italia și soborul de preoți și diaconi ai Catedralei Mitropolitane.

În timpul Serviciului divin, a avut loc hirotonia monahului Adrian (Teodorescu), absolvent ATOM 2021 în treapta de Ierodiacon.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul arhieresc mixt al Catedralei Mitropolitane, condus de Dna Dirijor Angela Angheni.

Cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit, la momentul predicii, Prot. mitr. Vadim Cheibaș a tâlcuit Evanghelia Duminicii a XXI-a după Cincizecime (Luca 8, 26-39) despre vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor îndemnându-i pe credincioși de a mărturisi bunătatea și iubirea lui Hristos, asemenea bărbatului gherghesean, izbăvit de puterea celui rău.

După Rugăciunea Domnească – Tatăl Nostru, copiii până la șapte ani și credincioșii ce au primit dezelgarea de la duhovnic s-au învrednicit de împărtăşirea cu Sfintele Taine.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media