Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

19:34, duminică, 9 octombrie, 2022

În Duminica a XVII-a după Cincizecime, ÎPS Mitropolit Vladimir a liturghisit în biserica cu hramul „Sfânta Treime cea de Viață Dătătoare” din Konkovo, Moscova

În Duminica a XVII-a după Cincizecime, ÎPS Mitropolit Vladimir a liturghisit în biserica cu hramul „Sfânta Treime cea de Viață Dătătoare” din Konkovo, Moscova (Храм Троицы Живоначальной в Конькове), Reprezentanța Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova i-au coliturghisit: ÎPS Arhiepiscop Sava de Tiraspol și Dubăsari, PC Arhim. Filaret (Cuzmin), egumenul Mănăstirii Căpriana, PC Arhim. Ioan (Danilescu),  secretarul Arhiepiscopului Sava, Ieromonahul Efrem (Rusu), ajutor al parohului comunității, împreună cu soborul de slujitori.

Parohia „Sfânta Treime cea de Viață Dătătoare” din Konkovo, este unica comunitate ortodoxă din regiunea Moscova, unde Slujbele bisericeşti se oficiază bilingv, în slavonă şi română.

Răspunsurule liturgice au fost date de corul parohiei, condus de doamna reghent Larisa Artiușenko.

În timpul slujbei, ÎPS Vladimir a înălțat rugăciuni pentru pacea în lume și pentru încetarea conflictului sângeros din Ucraina:

Doamne Dumnezeul părinţilor noştri, Cel bogat în milă şi în bunătate, Ziditorule a toată făptura cea văzută şi nevăzută, Domnul Păcii şi al Vieţii, Oceanul cel nemărginit al Iubirii!

Tu L-ai trimis pe pământ pe Fiul Tău Cel Iubit, Unul-Născut Domnul nostru Iisus Hristos, care Şi-a dat viaţa pentru lume, vrând ca tot omul să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină. El ne-a învăţat să ne iubim unul pe altul şi să nu răsplătim rău pentru rău.

Ascultă, deci, strigătul robilor Tăi, care cer îndurare şi pace, pentru Biserica Ta, pentru Ucraina şi pentru toată lumea Ta. Iartă-ne nouă toată greșeala cea de voie şi fără de voie, opreşte războiul şi potoleşte toată răutatea şi dezbinarea dintre oameni. Cu Harul Sfântului Tău Duh îmblânzeşte inimile celor înrăiţi şi opreşte toată lucrarea cea rea a vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi. Pacea Ta, dă-ne-o, Doamne, şi umple de dragoste şi bună înţelegere casele noastre, luminează şi înţelepţeşte pe conducători, fii ocrotitor şi ajutător celor în nevoi, iar pe cei ce s-au săvârşit pe câmpurile de luptă, odihneşte-i acolo unde strălucreşte lumina feţei Tale.

Că Tu eşti Împăratul Păcii şi Mântuitorul sufletelor noastre şi Ţie slavă şi mulţumire îţi înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

De mai bine de jumătate de an, această rugăciune, cu binecuvântarea Întâistătătorului BOM se citește în toate mănăstirile și parohiile din cuprinsul Mitropoliei Moldovei.

La finalul Serviciului divin a fost oficiat un Tedeum, după care ÎPS Mitropolit Vladimir s-a adresat celor prezenți cu un cuvânt arhipăstoresc, după care a acordat mai multor ctitori și binefăcători ai parohiei distincții mitropolitane.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media,

cu referire la https://trinitykonkovo.ru/