Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:51, duminică, 11 septembrie, 2022

În Duminica a XIII-a după Cincizecime și ziua pomenirii Tăierii Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul, ÎPS Mitropolit Vladimir a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala mitropolitană

În Duminica a XIII-a după Cincizecime și ziua pomenirii Tăierii Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala mitropolitană „Nașterea Domnului” din municipiul Chișinău, în prezența credincioșilor veniți pentru a asculta înțelepciunea Evangheliei și pentru a primi hrana sufletească întăritoare și ziditoare pentru fiecare creștin.

Textul Sfintei Evanghelii din Duminica a XIII-a după Cincizecime ne aduce în atenție Pilda lucrătorilor viei rostită de Mântuitorul Iisus Hristos (Matei 21, 33-44). Parabola de astăzi, ne arată că Dumnezeu cheamă la lucrarea Sa sfântă, încă din Vechiul Testament care se continuă în creştinism prin Biserica lui Hristos. Hristos Domnul este Stăpânul viei, este piatra din capul unghiului și este piatra pe care este zidită Biserica. El este capul Bisericii şi viaţa vieţii Bisericii.

Lucrarea în vie este lucrarea de mântuire a oamenilor, dar în această lucrare unii răspund cu toată atenţia, responsabilitatea şi jertfelnicia, iar alţii, dornici de a stăpâni, devin lucrători răi, neascultători şi nerecunoscători.

Când cei răi nu împlinesc lucrarea la care au fost chemaţi Dumnezeu cheamă pe alţi oameni la lucrare, deoarece planul Său de mântuire a lumii nu poate fi zădărnicit. El cheamă pe alţii în locul celor răi, deoarece planul Lui de mântuire trebuie să se împlinească întocmai, pentru că iubirea Lui milostivă pentru întreaga umanitate este mai tare decât răutatea demonilor şi viclenia oamenilor.

În întreaga lume ortodoxă, inclusiv în țara noastră, Sf. Prooroc Ioan Botezătorul se bucură de o deosebită cinstire printre creștini, ca mărturie stând şi răspândirea mare a acestui nume printre credincioșii drept-slăvitori, dar și prezența numeroasă a creștinilor în această zi la sfintele slujbe din sfintele locașuri.

Cu acest prilej, în predica de astăzi adresată cu binecuvântarea Întâistătătorului de către Eclesiarhul Catedralei, Prot. mitr. Vadim Cheibaș, s-a evidenţiat faptul că Biserica Ortodoxă a rânduit ca această sărbătoare să fie cinstită prin post, în orice zi a săptămânii ar fi prăznuită, în amintirea celui mai aspru postitor și zelos propovăduitor al pocăinței. În această zi nu trebuie numai să nu consumăm anumite alimente, ci să ținem și un post spiritual, duhovnicesc, mai profund, nefiind îngăduite manifestări zgomotoase. Ziua aceasta să ne fie o sărbătoare de meditație și să vedem ce am putea să facem să punem în practică cuvintele rostite de Sfântul Prooroc și Înaintemergător Ioan Botezătorul.

Totodată, Secretarul mitropolitan a menționat că fiecare dintre credincioşi trebuie să ştie că are în persoana Înaintemergătorului Domnului un mare mijlocitor în faţa Dreptului Judecător, căruia trebuie să ne rugăm cu multă dragoste şi încredere.

Sfântul Ioan Botezătorul, în istoria Bisericii este consemnat ca ultimul mare profet al Vechiului Testament, cel care a făcut trecerea spre perioada Noului Testament.

A murit ca martir, decapitat, la porunca regelui Irod. În Scriptură, Sfântul Ioan ne este înfățișat drept un mare ascet, îmbrăcat în haină de păr de cămilă, mâncând lăcuste și miere sălbatică.

La finalul Sfintei Liturghii, binecuvântările arhipăstorești au adus lumina pe chipurile enoriaşilor, care după o săptămână plină de grijile vieţii, au venit în zi de duminică la biserică pentru a căpăta întărirea duhovnicească atât de necesară tuturor nouă pentru a trece cu bine prin învolburatele ape ale existenţei pământeşti.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media