Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:01, miercuri, 31 mai, 2023

În cadrul ATOM a avut loc susţinerea tezelor de masterat la specialitatea Teologie și asistență socială

Marți, 30 mai 2023, cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, întâistătător al bisericii ortodoxe din Moldova și Rectorul al Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, a avut loc susţinerea tezelor de masterat la specialitatea Teologie și asistență socială.

Proaspeţii absolvenţi ai studiilor de master au demonstrat multă responsabilitate, sârguinţă şi incontestabile capacităţi de cercetători.
Susţinerea tezelor de master a fost o adevărată probă de inteligenţă şi creativitate, care a scos în evidenţă simţul lingvistic, vastele cunoştinţe în materie de teologie și asistență social a masteranzilor.
Masteranzii s-au orientat foarte bine în temele respective, răspunsurile adecvate la întrebări pun în lumină aspecte controversate.

Comisia pentru susţinerea tezelor de master a constatat cu o satisfacţie deosebită maturitatea ştiinţifică a lucrărilor, atitudinea serioasă şi responsabilă a tuturor masteranzilor, componenţa creativă pronunţată, argumentarea ştiinţifică la nivelul exigenţelor.

Sursa: www.teologie.md