Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

10:59, sâmbătă, 9 decembrie, 2023

În atenția slujitorilor Bisericii Ortodoxe din Moldova

Recomandări pentru organizarea recitalurilor de colinde în sfintele lăcașe


Apropiindu-ne de perioada colindelor, dorim să subliniem importanța menținerii și sărbătoririi acestei tradiții prețioase în comunitățile noastre. În ultimele trei decenii, am asistat la o reînviere a obiceiului strămoșesc de a colinda în sfintele lăcașe, în casele oamenilor și în instituțiile statului.

Colindele, plămădite în vatra strămoșească a poporului nostru, reprezintă o zestre culturală și spirituală inestimabilă pentru sufletele noastre. În această perioadă binecuvântată a Sărbătorilor dedicate Nașterii Domnului, Anului Nou și Bobotezei, tinerii și copiii colindau cu bucurie casele gospodarilor, aducând vestea mântuitoare a Nașterii și venirii Mântuitorului pe pământ.

În acest context, vă îndemnăm cu căldură să veghem la păstrarea acestui obicei autentic și să luați în considerare următoarele recomandări:

  1. Recitaluri de Colinde în Sfintele Locașe: Se permite organizarea recitalurilor de colinde în biserici, fără folosirea instrumentelor muzicale. Înălțarea cântecelor către Dumnezeu să se facă prin vocea noastră, un dar al Creatorului care trebuie dezvoltat și prețuit.
  2. Mesaj Creștinesc: Mesajul colindelor trebuie să fie profund creștinesc și să evite orice legătură cu obiceiuri păgânești. Ținuta colindătorilor trebuie să fie în haine naționale.
  3. Evitarea Amvonului: Cetele de colindători nu trebuie să urce pe amvon, care este rezervat exclusiv serviciului liturgic și propovăduirii mesajului evanghelic.

Colindele, vechi ca neamul nostru, reprezintă „puncte de legătură” între generații, un tezaur care ne leagă de trecut și ne îmbogățește prezentul. Prin prețuirea acestei moșteniri, păstrăm vie istoria și identitatea noastră, învățând și transmițând generațiilor viitoare bogăția culturală și spirituală a neamului nostru.

Cu arhierești binecuvântări,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE