Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

20:29, duminică, 31 martie, 2024

În a II-a Duminică din post, ÎPS Mitropolit Vladimir a liturghisit la biserica „Sfânta Treime cea de Viață Dătătoare” din Konkovo, Moscova, Reprezentanța Bisericii Ortodoxe din Moldova

În a doua Duminică din Postul Mare, a Sfântului Grigorie Palama, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la biserica „Sfânta Treime cea de Viață Dătătoare” din Konkovo, Moscova, Reprezentanța Bisericii Ortodoxe din Moldova

Minunea vindecării Slăbănogului din Evanghelia de astăzi ne îndeamnă la pocăință și mărturisirea păcatelor. Această iubire părintească a lui Dumnezeu arătată omului paralizat prin Iisus Hristos, Doctorul şi Duhovnicul, este esenţa evangheliei de astăzi. Prin aceasta evanghelia ne cheamă să ne spovedim păcatele, să mergem la Hristos, să-I arătăm păcatele, bolile şi neputinţele noastre ca El să le vindece şi să ne ajute să facem un început nou în viaţa noastră.

În Duminica a doua din Postul Mare este sărbătorit în mod deosebit și Sfântul Ierarh Grigorie Palama.

Sfântul Grigorie Palama a spus că lumina sau slava Împărăţiei Cerurilor nu este lumină creată cum e lumina soarelui, ci o lumină necreată, veşnică, neapusă. Şi aceasta este slava Împărăţiei Cerurilor pe care au văzut-o Sfinţii Apostoli Petru, Iacov şi Ioan la Schimbarea la Faţă a Mântuitorului Iisus Hristos pe Muntele Taborului. Şi când Dumnezeu a voit în istorie a învrednicit pe unii oameni să preguste încă din viaţa pământească această slavă a Împărăţiei Cerurilor. Când omul se roagă mult, se pocăieşte, posteşte, se luminează cu harul lui Dumnezeu, cu lumina necreată, neapusă, neînserată, care nu se vede cu ochii trupeşti, dar care se vede cu ochii credinţei încă din această viaţă ca o arvună, ca o pregustare. Şi această lumină va fi slava şi bucuria din Împărăţia Cerurilor după învierea de obşte pentru cei care au crezut în Hristos şi L-au iubit.

Duminica viitoare, Biserica Ortodoxă se va afla în Duminica a III-a din Postul Mare sau Duminica Sfintei Cruci, totodată, coincide cu praznicul Bunei Vestiri.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media